Voorspelling van de evolutie van de maximumprijs van brandstoffen

Elke dag berekent het Ministerie van Economische Zaken een waarderingsindex voor geraffineerde aardolie op basis van een samenvoeging van de noteringen voor geraffineerde aardolie op verschillende markten dat het berekent in euro per 1000 liter.  

Deze index, CIF genaamd (Cost, Insurance and Freight - die de vervoerskosten tot aan de nationale grenzen bevat), wordt berekend voor stookolie, diesel en superbenzine en dient als referentieprijs voor de berekening van de voorspellingen. 

De maximumprijs voor een product wijzigt als er twee voorwaarden vervuld zijn:

  • De CIF-prijs van de dag overschrijdt een drempel die bepaald wordt in functie van de prijs die diende als basis voor de berekening van de maximumprijs.
  • Ook het voortschrijdend gemiddelde van de CIF-prijzen over een periode van zeven dagen moet deze drempel overschrijden

Belangrijk:

  • De drempel verlaagt tot de zevende dag die volgt op een wijziging van de maximumprijs 
  • Het voortschrijdend gemiddelde van de prijzen over zeven dagen hangt af van de CIF-waarde van de dag
  • De gegevens die betrekking hebben op stookolie van voor 01/01/2016 betreffen stookolie 1000PPM, de gegevens na 01/01/2016 betreffen stookolie 50S. 


Evolutie van de referentieprijs van brandstoffen 

Kies de brandstof en de periode in de tabel hieronder 


Methode van CARBU.COM om de maximumprijs te voorspellen

Het is mogelijk om de dagwaarde te berekenen die ervoor zal zorgen dat aan beide hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, waarna de prijs stijgt of daalt.

Vervolgens kunnen we ook de drempels bepalen die overschreden moeten worden opdat de volgende CIF-waarde zou leiden tot een prijsverandering. En precies op deze drempels is onze voorspellingen gebaseerd.

De berekening van de voorspelling is gebaseerd op de technische bijlage bij de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximum verkoopprijzen van aardolieproducten.

De maximumprijs van diesel en super aan de pomp kan ook veranderen als gevolg van wijzigingen op het niveau van de accijnzen, de marges of andere elementen die invloed hebben op de berekening van de maximumprijs.


Evolutie van de referentieprijs van brandstoffen -  Herberekende drempels

Kies de brandstof en de periode in de tabel hieronder 

Wees als eerste op de hoogte!

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief. Dan weet u altijd op voorhand wanneer de prijs van motorbrandstoffen en mazout stijgt of daalt.

U ontvangt een e-mail daags voor elke verhoging of verlaging van de maximumprijs van brandstoffen of stookolie.