30 km/u in heel Brussel: niet iedereen tevreden!

Net als bepaalde Franse, Spaanse, Zwitserse en Finse steden, heeft Brussel een algemene zone 30 ingevoerd. 


Dat betekent dat de maximumsnelheid vanaf 1 januari 2021 in de hele Brusselse agglomeratie standaard 30 km/u bedraagt, behalve wanneer andere toegelaten snelheden specifiek worden vermeld. Dat is het geval op enkele grote assen, de zogenaamde structurele assen, zoals de kleine ring, de Louizalaan, de Keizer Karellaan, de Van Praetlaan ... waar de toegelaten maximumsnelheid 50 of 70 km/u is.


Die assen vindt u terug op een interactieve kaart van Brussel Mobiliteit. 


85 % van de Brusselse wegen beperkt tot 30 km/u

30 km/u is dus de norm geworden. De andere toegelaten snelheden zijn uitzonderingen die slechts 15 % van de wegen betreffen en duidelijk met borden zijn aangegeven.


Deze snelheidsbeperking kwam er op initiatief van Elke Van den Brandt, minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. 


De minister en haar experten zijn van mening dat deze maatregel de stad veiliger en leefbaarder zal maken en ook de geluidsoverlast en het doorgaand verkeer in de wijken zal beperken. 

Het stokpaardje van de minister blijft echter de aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen met lichamelijke schade om de stad veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Pilootgemeente Schaarbeek 

De gemeente Schaarbeek heeft de beweging op gang gebracht door al in 2018 naar zone 30 over te schakelen. In deze dichtbevolkte gemeente is het veiligheidsgevoel sindsdien toegenomen, tot grote tevredenheid van de huidige burgemeester Cécile Jodogne. 


Ze benadrukte de impact van de burgerzin door de communicatie van positieve resultaten.


Als ware proefgemeente betekende Schaarbeek een bevestiging voor de voorstanders van de nieuwe maatregel. Sancties als gevolg

De maatregel wordt in het begin weliswaar ondersteund door de plaatsing van preventieve radars en snelheidsremmers, maar gaat ook gepaard met sancties. 


Wat kan het je kosten als je de opgelegde snelheidsbeperking niet naleeft? 

- Een overschrijding van de toegelaten snelheid met 1 tot 10 km/u levert je een boete van ongeveer 53 euro op.

- Rijd je meer dan 40 km/u, dan betaal je 11 euro extra per bijkomende km/u.


Bij elke overschrijding van meer dan 30 km/u bovenop de toegelaten 30 km/u moet je rechtstreeks naar de rechtbank. Je kan dus maar beter gas terugnemen. Laat dat duidelijk zijn!De reacties lieten niet op zich wachten

Zwakke weggebruikers zijn natuurlijk blij met de maatregel, maar niet alle Brusselse automobilisten zijn er even gelukkig mee. Die zijn immers al ontgoocheld over andere gevoelige dossiers, zoals de sluiting van het Ter Kamerenbos en het project van de kilometerheffing dat de Brusselse regering heeft voorgelegd.  


Daarom werden er initiatieven gelanceerd. Zo gaat er al een jaar een onlinepetitie rond die maar liefst 50.000 handtekeningen tegen de invoering van de zone 30 heeft opgeleverd. Ook de protestpagina's en -groepen op sociale media zijn wijdverspreid. 


De Brusselse taxichauffeurs betreuren dan weer het gebrek aan dialoog en vinden dat de maatregel buiten proportie ligt ten aanzien van de werkelijkheid op het terrein: daluren, straten die er 's nachts verlaten bij liggen ... Ook zij plannen protestacties. 


Tot slot werden een aantal verkeersborden met de vermelding van 50 km/u nog niet verwijderd. Automobilisten raken erdoor verward en weten het niet meer. Volgens de Brusselse autoriteiten zou alles tegen eind maart geregulariseerd moeten zijn.

Datum van publicatie : 19/01/2021 12:58:00