Zijn diesel en mazout verschillend?

Men zegt wel eens dat diesel en mazout hetzelfde zijn, behalve de rode kleur. Maar dit klopt niet!

Om te beginnen is het verboden om mazout te gebruiken in een dieselmotor. Dit zou leiden een slechte werking van de motor, afzettingen op de motor, verhoogde uitstoot, en motorschade.

Diesel en mazout zijn twee verschillende brandstoffen:

  • Het max. zwavelgehalte van mazout is 1.000 ppm, tegenover 10 ppm voor diesel
  • Stookolie voor de verwarming heeft geen cetaan index specificatie, die nodig is voor de goede werking van een motor
  • Mazout heeft een hogere densiteit, met een nadelig effect voor motorrendement, uitstoot en afzettingen
  • Aan diesel worden vaak additieven toegevoegd, o.a. om de brandstof beter bestand te maken tegen koude

Let dus op voor fraudeurs!

Ontkleurde mazout bevat vaak resten zwavelzuur, dat wordt gebruikt om de stookolie te ontkleuren. Met catastrofale gevolgen voor injectiemotoren.

Merk ook op dat zelfs ontkleurde stookolie nog altijd kan worden opgespoord. Want bepaalde merkstoffen zijn niet uitwisbaar.

Bron: Petrolfed

Datum van publicatie : 19/10/2015 09:30:00