Welke factoren beinvloeden de prijs van benzine of diesel aan de pomp?

Het is voor vele consumenten onduidelijk hoe de prijs voor benzine of diesel aan de pomp wordt bepaald. CARBU.COM legt uit welke elementen allemaal leiden tot een bepaalde prijs aan de pomp.

In eerste instantie is het belangrijk om te vermelden dat de officiële prijs van brandstoffen in België bepaald wordt door de zogenaamde programma-overeenkomst, een overeenkomst tussen de federale overheid en de Belgische Petroleum Federatie.

Verder hangt de prijs die we betalen aan de pomp in grote mate af van de prijs van de ruwe olie en van de geraffineerde brandstofproducten. En deze prijzen zijn ook sterk afhankelijk van een aantal factoren.

Welke factoren hebben een invloed op de prijs van ruwe olie en van geraffineerde producten?

In eerste instantie speelt de valutaschommeling een rol. Ruwe olie en geraffineerde producten worden op de wereldmarkt verhandeld in Amerikaanse dollar. Elke verandering van wisselkoers van de Euro ten opzichte van de dollar heeft dan ook een invloed op de prijs aan de pomp in België.

Uiteraard zijn ook de vraag naar en het aanbod van ruwe olie doorslaggevende factoren. In bepaalde werelddelen blijft de vraag naar ruwe olie en geraffineerde producten stijgen, terwijl het aanbod niet noodzakelijk in de zelfde richting evolueert. Door de onrust in het Midden-Oosten is de beschikbaarheid van ruwe olie niet altijd evident. Het beschikbare aanbod en de aangelegde voorraden spelen dus zeker ook een rol van betekenis.

Weersomstandigheden en seizoensgerelateerde ontwikkelingen hebben dan weer een invloed op de prijs van geraffineerde producten. Zo kunnen extreme weersomstandigheden als orkanen of tornado de raffinagecapaciteit zo danig verstoren dat er tijdelijk minder geraffineerde producten op de markt zijn, en dat heeft uiteraard op dat ogenblik een invloed op hun prijs. Zo veroorzaakte orkaan Katrina, die in 2005 over de Amerikaanse staat Louisiana raasde, voor een verminderde capaciteit en dat had toen een onmiddellijke impact op de prijs van geraffineerde producten. Een raffinaderij is een complexe industriële site waarvan de productiecapaciteit onmogelijk op korte termijn kan worden opgeschroefd. Verder is het ook zo dat in de winter de vraag naar verwarmingsbrandstoffen als huisbrandolie veel groter is en in de zomer die naar benzine en diesel, en ook dat zorgt voor prijsschommelingen.

Samenstelling van de prijs aan de pomp: nog andere beinvloeders

Het is duidelijk dat de prijs aan de pomp grotendeels wordt beinvloed door de prijs van ruwe olie en geraffineerde brandstofproducten. Toch zijn er nog een aantal andere elementen die de prijs voor brandstof aan de pomp mee bepalen: zo zijn er de overheidsaccijnzen en taksen. In België wordt het verbruik van brandstof belast, enerzijds om inkomsten te genereren, anderzijds om invloed uit te oefenen op de manier waarop de Belg brandstof aankoopt. Ten slotte is er nog de distributiemarge en die dekt de kosten om het product van de raffinaderij tot bij de consument te brengen. De programmaovereenkomst voorziet evenwel in een maximumbedrag voor de kost van deze distributiemarge.

De concurrentie tussen tankstations en petroleummaatschappijen onderling kan logischerwijze ook nog een invloed hebben op de prijs aan de pomp.De prijs aan de pomp is dus het gevolg van heel veel factoren waar we als consument geen vat op hebben. Het is dan ook CARBU.COM intentie om de verbruiker van verschillende soorten brandstoffen tijdsgevoelige en relevante informatie aan te reiken zodat hij ten allen tijde de juiste beslissing kan nemen met betrekking tot het moment of de plaats van een tankbeurt, of tot het moment van een aankoop van mazout of pellets.

Datum van publicatie : 08/02/2016 09:52:00