Waterstof is een van de belangrijke pijlers voor de toekomst van duurzame brandstoffen

Sinds de jaren '90 wordt waterstof voorgesteld als de wonderbrandstof waarmee we de vervuiling zullen terugdringen, vermits een wagen die op waterstof rijdt enkel water uitstoot. Meer dan twintig jaar later is waterstof al brandstof voor een groot deel nog steeds toekomstmuziek. Wat is er nu van aan van deze wonderbrandstof? Een vraag die we voorlegden aan PitPoint en DATS 24, twee bedrijven die een voortrekkersrol opeisen in de weg naar ‘schone mobiliteit.'

 

Voor PitPoint Clean Fuels, een bedrijf dat al tien jaar actief is in Nederland en drie jaar in België, is waterstof een van de vier duurzame brandstoffen - naast CNG, LNG en elektriciteit - waarmee het tegen 2030 100% schoon vervoer wil realiseren. ‘Begin mei 2017 werd Total aandeelhouder van PitPoint', verduidelijkt Degroote, ‘en dat wil toch iets zeggen: door te participeren in PitPoint wil een traditionele brandstoffenspeler als Total ook ‘clean fuels' aanbieden, en kan PitPoint op haar beurt haar plannen voor beschikbaar en betaalbaar schoon vervoer sneller verwezenlijken.'

 

Schoon vervoer tegen 2030

‘Wij willen tegen 2030 100% schoon vervoer realiseren en willen deze doelstelling halen door middel van een schone infrastructuur en door de productie en verdeling van 100% groene brandstoffen die betrouwbaar en betaalbaar zijn', legt Degroote uit. PitPoint richt zich hierbij niet alleen naar de consumentenmarkt, maar ook naar bedrijven.

 

PitPoint zet hiervoor in op vier soorten schone brandstoffen: CNG, LNG, waterstof en elektriciteit. ‘CNG begint nu zijn weg te vinden naar de Belgische brandstofverbruiker. Hoe langer hoe meer Belgen, ook bedrijven, vinden de weg naar CNG.' Onlangs realiseerde PitPoint de voor België grootste CNG-installatie op de site van de Gentse afvalenergiecentrale IVAGO. De ingebruikname van dit CNG-tankstation zorgt er onder meer ook voor dat de 106 voertuigen van IVAGO niet langer buitenshuis moeten gaan tanken, wat niet alleen een grote tijdsbesparing maar ook veel minder hinder voor het milieu betekent.

 

CNG is zowel voor DATS 24 als voor PitPoint de eerste stap naar dat 100% schoon vervoer. De korte termijnprioriteiten liggen dan ook in het aanbieden van de tankinfrastructuur zodat consumenten en bedrijven in hun nabije omgeving CNG kunnen tanken. ‘In de loop van 2020 zou ons netwerk van CNG-stations ongeveer 150 stations (100 bij DATS 24 en 50 bij PitPoint) moeten tellen,' zeggen Van Houdenhove en Degroote. ‘Tegen dan is CNG uitgegroeid tot het slimme alternatief dat voor iedereen haalbaar, betaalbaar en inzetbaar is.'

 

Duurzame waterstof

Van Houdenhove en Degroote zijn het er verder over eens dat het gebruik van waterstof als brandstof nog toekomstmuziek is. Er zijn momenteel drie openbare tankstations in Nederland en twee in België (Zaventem en Halle), waarvan één wordt uitgebaat door DATS 24. Er zijn ook een twee private waterstoftankstations in België. ‘De markt is klein in België,' aldus Van Houdenhove, ‘er rijden misschien een tiental H2-personenwagens, maar zelfs dit kleine aantal is een nieuwe stap in de overgang naar uitstootvrij rijden.' 

 

Ook al is de markt vandaag klein, PitPoint en DATS 24 hebben resoluut besloten om te investeren in waterstoftankstations omdat ze geloven dat waterstof een van de pijlers is voor de toekomst van duurzame brandstoffen. ‘We hebben waterstof bijna onuitputtelijk ter beschikking en er komen geen schadelijke stoffen vrij bij gebruik ervan', aldus Degroote.  

 

De duurzaamheid van waterstof is afhankelijk van de productiewijze. Waterstof kan geproduceerd worden vanuit aardgas (reforming) of via elektrolyse uit wind- of zonne-energie. Deze laatste vorm is de meest duurzame.

 

Enthousiast vermeldt Degroote vervolgens de vele mogelijkheden van duurzame waterstof als brandstof: ‘waterstof die wordt gemaakt door elektrolyse, i.e. gevoed met duurzame elektriciteit, maakt mobiliteit mogelijk zonder uitstoot van schadelijke gassen. Wanneer energie op een duurzame manier - door zon of wind bijvoorbeeld - wordt opgewekt ontstaan elektriciteitsoverschotten waarmee we water omzetten naar waterstof, dat na verbranding dan opnieuw water wordt. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze grondstof onuitputtelijk wordt. Hoewel we de doorbraak van waterstof niet vroeger dan 2030 verwachten, zien we nu al bepaalde ontwikkelingen in het voordeel van waterstof: zo zetten Aziatische autoconstructeurs als Hyundai, Honda en Toyota nu al sterk in op de waterstofmarkt, hebben brandstofproducenten plannen om in Duitsland op termijn 400 waterstoftankstations te installeren en wordt duurzame waterstof vandaag al gebruikt als brandstof voor busverkeertoepassingen.'

 

Van Houdenhove is het daarmee eens en voegt eraan toe dat ‘waterstof meer toepassingen biedt dan enkel brandstof voor voertuigen, maar ook met name in de logistiek... of als opslag van groene stroom. Bij DATS 24 geloven we enkel in waterstof dat omgezet wordt in elektriciteit voor de elektromotor, omdat thermische verbranding te veel efficiëntieverlies met zich brengt.' Degroote vult aan: ‘Wij zien in waterstof een efficiënte en levensvatbare oplossing voor een minder vervuilende individuele mobiliteit die evenveel flexibiliteit biedt als wat we vandaag gewoon zijn. Laten we verder ook niet vergeten dat waterstofvoertuigen, die uiteindelijk elektrisch rijden, hun waterstoftank op een paar minuten tijd kunnen vullen in plaats van uren aan een stuk hun batterijen te moeten laden.'

 

‘Bij PitPoint geloven we sterk in de toekomst van waterstof op basis van elektrolyse. Vandaag stimuleren we zowel reforming als elektrolyse als productietechniek omdat we de waterstofbeweging een sterke duw willen geven. Hierbij focussen we ons in eerste instantie op de aanleg van de infrastructuur.'

Ook DATS 24 helpt mee met het uitbouwen van deze infrastructuur. Zo is begin 2018 een 700 bar-waterstoftankstation beschikbaar in Halle en wordt er een waterstoftankstation in Antwerpen gebouwd. Volgens Van Houdenhove vormen beide projecten een belangrijke stap om groene waterstof te produceren en beschikbaar te maken voor iedereen.

 

Ook CARBU.COM volgt de snelle evolutie van schone duurzame brandstoffen op de voet. Sinds kort kan je via de functionaliteit ‘Vergelijk tankstations' zoekopdrachten uitvoeren met CNG als criterium of zoekterm. Het platform toont onmiddellijk waar je in jouw buurt CNG kan tanken. De brandstof is ook opgenomen in het overzicht van de voordeligste brandstofprijzen per provincie en gemeente.    

Datum van publicatie : 18/01/2018 20:42:00