Wat verandert aan de pomp op 1 januari 2017?

De belangrijkste verandering is ongetwijfeld de vervanging van benzine SP 95 door benzine 95 E10 die meer bio-ethanol bevat. Benzine 95 E10 is hiermee een milieuvriendelijkere motorbrandstof die compatibel is met 9 van de 10 voertuigen die op SP 95 rijden. Het is dus aanbevolen om de compatibiliteit van uw wagen te checken, vooral wanneer deze dateert van voor 2000.  Geen paniek evenwel, de niet-compatibele wagens kunnen zonder probleem met benzine SP 98 bevoorraad worden. Het lijkt er evenwel op dat deze verandering uw globale brandstoffactuur zal doen toenemen.   


Naast deze verandering zal het voltanken van uw auto duurder zijn na 1 januari 2017

We voorzien begin 2017 ook een andere prijsverhoging als gevolg van de driemaandelijkse aanpassing van de parameters die gebruikt worden ter berekening van de brandstofprijzen van 2 januari 2017.  


Denk er ook aan om uw stookolietank te vullen

Naast het feit dat de brandstofprijzen stijgen, is het zo dat omwille van de toestand op de petroleummarkten ook de prijs van huisbrandolie aan het stijgen is. Het moet gezegd dat we hebben kunnen genieten van een jaar 2016 dat relatief gunstig was voor onze portefeuille, maar nu zijn de prijzen weer in stijgende lijn. En deze trend wordt dag na dag bevestigd.

U bent dus verwittigd. Ga dus best vandaag nog eens tanken!

Datum van publicatie : 31/12/2016 09:16:00