Wat kan ik doen als een tankstation een hogere prijs hanteert dan het wettelijke maximum?

Breng de uitbater van het tankstation in kwestie hiervan meteen op de hoogte.

U kunt ook een klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. De opdracht van deze federale dienst bestaat er in toezicht te houden op de naleving van de regelgeving die onder de bevoegdheid valt van het Bestuur Economische Inspectie.

Dit zijn de contactgegevens van deze dienst:


Algemene Directie Controle en BemiddelingCentrale Diensten - Front Office

North Gate III, 3e verdieping

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 54 84

Fax: +32 (0)2 277 54 52

E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be


Op hun website vindt u informatie over de regels rond prijzen. Bovendien hebt u er de mogelijkheid om online klacht in te dienen.


Er zijn 7 regionale directies:


Controle en Bemiddeling - Regio Brussel

North Gate III

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 54 68

E-mail: eco.inspec.dir1@economie.fgov.be


Controle en Bemiddeling - Provincies Oost en West-Vlaanderen

Zuiderpoort Office  Park

Gaston Crommenlaan 6 / 9e verdieping (PB901)

9050 Gent (Lederberg)

Tel: +32 2 277 85 74

E-mail: eco.inspec.dir2@economie.fgov.be

Controle en Bemiddeling - Provincies Antwerpen en Limburg

Theaterbuilding

Italiëlei 124 bus 75 (12e verdieping: E7)

2000 Antwerpen

Tel: +32 (0)2 277 54 60

E-mail: eco.inspec.dir3@economie.fgov.be


Controle en Bemiddeling - Provincies Luik en Luxemburg

Saint-JeanBoulevard de la Sauvenière, 73

4000 Luik

Tel: +32 (0)2 277 82 27

E-mail: eco.inspec.dir4@economie.fgov.be


Controle en Bemiddeling - Provincie Henegouwen

Tour Biarent, Boulevard Audent, 14 boîte5, 3e verdieping 

6000 Charleroi

Tel: +32 2 277 82 27

E-mail: eco.inspec.dir5@economie.fgov.be


Controle en Bemiddeling - Provincie Vlaams-Brabant en de zes randgemeenten met faciliteiten

RAC, Philipssite, 3A bus 6

3001 Leuven

Tel: +32 2 277 94 61

E-mail: eco.inspec.dir6@economie.fgov.be


Controle en Bemiddeling - Provincies Waals-Brabant en Namen

Route de Louvain-la-Neuve, 4 Bte 8

5001 Belgrade

Tel: +32 2 277 55 31

E-mail: eco.inspec.dir7@economie.fgov.be

Datum van publicatie : 29/01/2016 09:07:00