Wat is het verschil tussen benzine Loodvrij 95 en Loodvrij 98?

Benzine is een mengsel van verschillende koolwaterstoffen (o.a. octaan en heptaan) die er onder verschillende doseringen in aanwezig zijn. Men noemt de in % uitgedrukte verhouding tussen het gehalte octaan en heptaan het octaangetal

Volgens de Europese richtlijn heeft benzine SP98 een octaangetal van 98 en is het samengesteld uit 98% octaan en 2% heptaan; benzine SP95 heeft een octaangetal van 95 en is samengesteld uit 95% octaan en 5% heptaan.

De verhouding tussen octaan en heptaan heeft een impact op het zelfontbrandingsmechanisme van de motor. In de praktijk ontvlamt SP98 aan een hogere temperatuur en druk dan SP95. Dit onderscheid is het resultaat van hoe de verschillende koolwaterstoffen reageren op druk. Zo zal octaan minder snel ontvlammen dan heptaan. Hoe lager het octaangetal, hoe groter het risico op zelfontbranding op het moment van compressie in de motorcilinders.

 

Eerder Loodvrij 95 of 98 voor uw wagen?

Het is raadzaam om de brandstof te gebruiken die aanbevolen wordt door uw autoconstructeur. Wie denkt dat een hoger octaangetal leidt tot een 'betere‘ auto is verkeerd.

Als uw motor is uitgerust om te functioneren met SP95 benzine, zoals het merendeel van de gewone wagens, dan leidt het tot niets om SP98 te tanken. U zal meer betalen zonder dat u er meer voor terug krijgt. Als uw motor is uitgerust om op SP98 te rijden, dan kan het gebruik van SP95 een zelfontbranding op een ongelegen moment veroorzaken. Dit brengt nog andere risico‘s met zich voor de motor: schade, verminderde performantie en versnelde vervuiling.

 

Datum van publicatie : 30/03/2016 18:58:00