Wat is het kliksysteem?

Het kliksysteem zoals we het vandaag kennen, werd ingevoerd in 2003 door de toenmalige federale regering via de Programmawet. De bedoeling van het kliksysteem is het kunnen aanpassen van de bijzondere accijnzen op motorbrandstoffen wanneer de maximumprijzen stijgen of dalen. Er bestaat een positief kliksysteem en een negatief of omgekeerd kliksysteem.

Datum van publicatie : 06/03/2016 14:49:00