Wat is het kliksysteem?

Het positief kliksysteem werd door de federale overheid ingevoerd op 5 augustus 2003 met de Programmawet. Het doel was de daling van de brandstofprijzen af te remmen en deze op een bepaald niveau te houden.

POSITIEF KLIKSYSTEEM

Dit systeem voorzag de mogelijkheid om geleidelijk de bijzondere accijns op motorbrandstoffen te verhogen tijdens de periode van 2003 tot 2007. Het werd terug ingevoerd in 2009 op benzines en diesel. In de jaren 2010 tot 2011 was het alleen nog van toepassing op diesel.

Hoe werkt het positief kliksysteem?

Bij iedere daling van de maximumprijs van motorbrandstoffen door het toepassen van de programma-overeenkomst ("een verandering van de officiële prijs"), wordt de helft van deze prijsdaling omgezet in een verhoging van de bijzondere accijns.

De nieuwe maximumprijs (die het gevolg is van dit positief kliksysteem) is dus hoger dan de maximumprijs die er oorspronkelijk zou zijn geweest door de daling van de internationale noteringen van afgewerkte producten, omdat een gedeelte van die daling omgezet wordt in een accijnsverhoging.

NEGATIEF OF OMGEKEERD KLIKSYSTEEM

Om een stijging van de maximumprijs van motorbrandstoffen te compenseren tegenover de consument, heeft de federale overheid ook een "negatief" of "omgekeerd kliksysteem" ingevoerd via de Programmawet van 27 december 2004, en uitgevoerd via het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op motorbrandstoffen.

Dit systeem voorziet in een daling van de bijzondere accijns, ter compensatie van de meeropbrengst in btw voor de overheid, wanneer de stijging van de maximumprijs een bepaalde drempel overschrijdt.

In oktober 2006 besliste de regering tijdens het begrotingsconclaaf om het negatief kliksysteem te bevriezen.

Na de aanzienlijke stijging van de maximumprijzen van petroleumproducten in de loop van de zomer 2007, besliste de regering om het negatief kliksysteem opnieuw in te voeren op 5 december 2007 (KB 29/11/2007). Het negatief kliksysteem is niet meer van toepassing sinds 1 januari 2012.

Hoe werkt het negatief kliksysteem?

Bij iedere stijging van de maximumprijs van motorbrandstoffen - die volgt uit de programmaovereenkomst en op voorwaarde dat de maximumprijs van het richtproduct (benzine 95 octaan en diesel) een bepaalde drempel overschrijdt en kan de bijzondere accijns worden verlaagd met een bedrag dat gelijk is aan de btw-meeropbrengst. Dit betekent een matiging van de stijging van de maximumprijs van de motorbrandstof waarop het negatief kliksysteem wordt toegepast.

Het negatief kliksysteem werd twee keer toegepast op diesel in 2011, maar geen enkele keer op benzine, omdat de maximumprijs van benzine 95 octaan de drempelwaarde van 1,70 EUR/l in 2011 niet bereikte.

Bron: Petrolfed

Datum van publicatie : 29/01/2016 16:25:00