Wat is de kwaliteit van de brandstoffen die in België worden verkocht?

Ongeacht het merk of het tankstation, moet elke brandstof die in België wordt verkocht, voldoen aan minimale kwaliteitscriteria die bij wet zijn vastgelegd.

Het Fonds voor de Analyse van Petroleumproducten, "Fapetro", is o.a. gelast met het toezicht op de benamingen, eigenschappen en chemische samenstelling van petroleumproducten (loodgehalte voor benzine, zwavelgehalte voor diesel en mazout). Jaarlijks voert dit fonds duizenden controles uit om de kwaliteit te garanderen.

Fapetro wordt gefinancierd door bijdrages van de petroleumsector en weegt dus niet op het overheidsbudget.

Datum van publicatie : 19/10/2015 09:28:00