Waarom verandert de maximumprijs van mazout extra en diesel tegelijkertijd?

Mazout moet voldoen aan de Belgische norm NBN T52-716 (norm 'gasolie verwarming'). Maar Mazout Extra werd gelijkgesteld met de norm NBN EN 590 (norm 'dieselbrandstof').

Deze norm-gelijkstelling heeft als gevolg dat de schommelingen van de maximumprijs van Mazout Extra gelijk lopen met de prijsschommelingen van diesel, omdat de berekening van deze maximumprijzen volgens de programmaovereenkomst op dezelfde manier gebeurt.

Datum van publicatie : 29/01/2016 16:21:00