Waarom stockeren grote oliegroepen en rederijen ruwe olie op zee?

In tijden van overaanbod aan ruwe olie kampt men met een tekort aan opslagruimte voor die ruwe olie aan land. Daarom laten grote oliegroepen rederijen hun volle olietankers op zee stilleggen. Zo worden deze tankers drijvende opslagplaatsen. Rederijen zien in deze drijvende opslagplaatsen ook een manier om winst te maken. Dit is speculatie omdat rederijen op deze manier olie opslaan in de hoop dat de prijzen op termijn zullen stijgen.

Het opslaan van olie op zee wordt winstgevend vanaf het ogenblik dat de markt een staat van 'super-contango‘ bereikt. In een contango markt is de prijs voor ruwe olie op de huidige markt beduidend lager dan die in de toekomst. Wie vandaag ruwe olie tegen een voordelige prijs aankoopt en de mogelijkheid heeft om die op zee te slaan, kan die verhandelen aan een duurdere prijs met een levering binnen een termijn van drie of zes maand. De winst is hierbij belangrijker dan de opslagkost en de rente.

Datum van publicatie : 24/03/2016 08:34:00