Waarom is benzine Loodvrij 98 duurder dan benzine Loodvrij 95?

De brandstofprijzen aan de pomp worden bepaald door onder meer de prijs voor een vat ruwe olie en de kosten om de brandstofproducten te raffineren, te produceren en te verdelen (zie ook ons artikel Welke factoren beinvloeden de prijs van benzine of diesel aan de pomp?).

In tegenstelling tot wat mensen denken zijn het niet de taksen die resulteren in een prijsverschil tussen SP95 en SP98, maar wel de productiewijze. Om SP98 te produceren moeten raffinaderijen benzine produceren waarvan het octaangetal zeer hoog is om zo tot een mengsel te komen waarvan de motor niet vanzelf ontbrandt. Hierbij moeten de moleculen van de koolwaterstoffen soms verbetering- of afbraakprocessen ondergaan. Een andere oplossing bestaat er in om anti-ontbrandingsstoffen toe te voegen. Het octaangetal van SP98 benzine verhogen vergt dus extra werk en dat verklaart waarom SP98 duurder is dan SP95.

Datum van publicatie : 30/03/2016 19:01:00