Verwarmingsgasolie 50S: waarom ?

In december 2015 verscheen de vermelding "verwarmingsgasolie 50S" in de lijst van de officiële brandstofprijzen en sinds het begin van 2016 vindt u op de markt enkel nog verwarmingsgasolie met een zwavelgehalte van maximum 50,00 mg/kg.

Deze wijziging is het resultaat van de inwerkingstelling op 1 januari 2016 van de norm NBN 52-716 Aardolieproducten ' verwarmingsgasolie '“ specificaties (5de editie).

Verwarmingsgasolie 50S vervangt voortaan de vorige mazoutvariant die een zwavelgehalte had van 1000,00 mg/kg. Deze laatste is overigens niet meer verkrijgbaar.

Milieuvriendelijker product

Omdat het verbrandingsproces van de 50S gepaard gaat met minder zwaveluitstoot, is dit product vriendelijker voor het milieu. De verbranding van 50S gebeurt ook op een meer doeltreffende en meer propere manier.Deze wijziging kadert dus perfect in de intentie van België om verdere inspanningen te leveren voor het gebruik van meer duurzame en meer milieuvriendelijke brandstoffen.

In de praktijk

Mazout 50S kan gebruikt worden bij alle verwarmingsinstallaties die werken op mazout. Mocht u nog een overschot van stookolie met een zwavelgehalte van 1000 ppm hebben in uw tank, dan kan u deze zonder problemen mengen met de 50S en zo volledig op gebruiken. Tenslotte heeft de Mazout 50S ook nog andere voordelen: naast een hoger rendement, zal zo'n meer propere verbranding ook zorgen voor minder residu in uw ketel.

Datum van publicatie : 04/01/2016 10:05:00