Toelage voor de aankoop van huisbrandolie: het Sociaal Verwarmingsfonds verlicht de factuur voor bepaalde lage inkomens

Toelage voor de aankoop van huisbrandolie: het Sociaal Verwarmingsfonds verlicht de factuur voor bepaalde lage inkomens

Wanneer de prijs van huisbrandolie stijgt, kunnen de verwarmingskosten erg zwaar worden voor bepaalde huishoudens of alleenstaanden met een laag inkomen. Daarom werd in België een fonds opgericht om mensen in een benarde financiële situatie te helpen met een tegemoetkoming voor hun verwarmingsfactuur.


Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds is een samenwerking tussen de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Dit fonds wordt gefinancierd door een solidariteitsbijdrage die wordt geheven op verwarmingsproducten op basis van petroleum. Het fonds komt tussen bij de aankoop van huisbrandolie en bulkpropaangas.   

Het Sociaal Verwarmingsfonds is het hele jaar door actief en betaalt een deel van de verwarmingsfactuur van de betrokkenen terug.


Wie kan een verwarmingstoelage aanvragen?

Slechts drie categorieën personen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking:

-        personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;

-        personen met een begrensd inkomen;

-        personen met schuldoverlast die schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.


Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

De tussenkomst hangt af van de factuurprijs voor de huisbrandolie en van de categorie waartoe de aanvrager behoort. De toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter en geldt voor maximaal 1500 liter per huishouden per jaar.


Wat moet men doen om steun van het fonds te krijgen?

De aanvrager moet de steun binnen zestig dagen na de levering van de huisbrandolie aanvragen bij het OCMW van de gemeente waar hij of zij woont.

Het OCMW gaat na of de betrokkene wel degelijk behoort tot de doelgroep van het fonds en vraagt een aantal documenten, onder meer de factuur of de leveringsbon van de brandstofleverancier.

Als alles in orde is, wordt de toelage contant uitbetaald of op een bankrekening overgemaakt.


Beantwoordt u niet aan de criteria om steun te krijgen van het fonds?

Bekijk het aanbod van de verschillende leveranciers, zodat u zeker van de laagste prijzen voor huisbrandolie profiteert. Vergelijk zeker eens de beste aanbiedingen in uw regio op CARBU.COM. 

Datum van publicatie : 01/03/2019 07:31:00