Verwarmen met stookolie: stookolie 50S vs. stookolie Extra, wat is het verschil?

Sinds 1 januari 2016 kunt u voor twee soorten mazout met een laag zwavelgehalte (minder dan 0,1 %) opteren: mazout 50S en mazout Extra.

Vanaf diezelfde dag heeft 'normale‘ mazout met een zwavelgehalte van 1000 ppm (parts per million) plaats geruimd voor mazout 50S dat een zwavelgehalte heeft van 50 ppm. Mazout Extra bevat een zwavelgehalte van amper 10 ppm.

Deze wijziging bevat talloze voordelen, zoals:

  • een lagere impact op het milieu dankzij een vermindering van zwaveluitstoot tijdens de verbranding;
  • een betere verbranding en een hoger rendement;
  • er blijft minder residu achter in de ketel.

Waarom dan nog een 'extra‘ verschil?


De verwarmingsgasolie of mazout Extra wordt aanbevolen voor sommige types van condensatieketels. Omdat er zo goed als geen uitstoot is van SO² (zwaveldioxide) tijdens de verbranding van mazout Extra, kan deze brandstof ook, uit milieuoverwegingen, gebruikt worden in lagetemperatuurketels.

De verwarmingsgasolie Extra is ook de brandstof waarvan de wet voorschrijft dat ze voor andere toepassingen dan verwarming mag gebruikt worden: voor tractoren en landbouwwerktuigen, voor tijdelijke bouwplaatsen en voor stationaire motoren.

En op het vlak van de normen?

De normale verwarmingsgasolie beantwoordt aan de vereisten van de norm NBN T52-716 (norm verwarmingsgasolie), terwijl de verwarmingsgasolie of mazout Extra beantwoordt aan de vereisten van norm NBN EN 590 (norm brandstoffen voor wegvoertuigen, diesel). De koppeling van de verwarmingsgasolie Extra aan deze norm heeft tot gevolg dat schommelingen op het niveau van de maximumprijs voor diesel en voor mazout Extra tegelijkertijd zullen gebeuren, dit conform de berekening van de maximumprijzen van petroleumproducten volgens de zogenaamde Programma-Overeenkomst.

Datum van publicatie : 29/01/2016 18:17:00