Super 95 benzine wordt binnenkort vervangen door bio-ethanol E10

Super 95 benzine wordt binnenkort vervangen door bio-ethanol E10

Een Koninklijk Besluit van 21 juli jl. bevestigt de vervanging van Super 95 benzine door bio-ethanol aan de pomp, en dat vanaf 1 januari 2017. Het betreft hier een maatregel waarmee België zich conform stelt aan de Europese doelstellingen. Deze schrijven voor dat tussen nu en 2020 het objectief van 10% hernieuwbare energie in de transportsector moet behaald worden.


Het einde van Super 95 benzine?

Volgens een bericht van Belga kunnen de petroleummaatschappijen evenwel verder gaan met het aanbieden van Super 95 benzine aan het tankstation. Ze lopen dan wel het risico om een geldboete op te lopen als het volume benzine dat ze jaarlijks op de consumentenmarkt brengen niet ten minste 8,5% bio-ethanol bevat.


Wat is bio-ethanol precies?

Bio-ethanol is een biobrandstof voor benzinemotoren waarvan het gebruik overal ter wereld goed is ingeburgerd. Bio-ethanol is een aan de basis plantaardig product (biomassa) gemaakt van granen of suikerbieten. Deze brandstof is ecologisch schoner en biedt zo een goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

Met bio-ethanol kan de netto uitstoot van broeikasgassen met 60% verminderd worden. In de praktijk slorpen planten via fotosynthese de CO2 uit de lucht op terwijl de hoeveelheid uitgestoten CO2 in de lucht door een motor functionerend op bio-ethanol gelijk is aan het volume CO2 geabsorbeerd tijdens de groei van de biomassa.

In Frankrijk bevatten benzines al sinds 2009 bio-ethanol: 5% in benzine SP95 en SP98, en 10% in benzine SP95-E10. 


Als je voertuig van voor 2000 dateert...

Voor de meeste wagens is de compatibiliteit met bio-ethanol zeer goed. Als je wagen evenwel van voor 2000 dateert, raden we je toch aan om inlichtingen in te winnen bij je concessionaris of garagist. Er werden immers al gevallen van incompatibiliteit vastgesteld met voertuigen van voor 2000.

Datum van publicatie : 19/08/2016 11:56:00