Ik heb mazout besteld. Kan ik de bestelling annuleren?

U hebt via onze website een bestelling voor mazout geplaatst en wilt die graag annuleren? In dat geval moet u de leverancier bij wie u de bestelling geplaatst hebt rechtstreeks op de hoogte brengen. Misschien kan hij de bestelling annuleren, maar houd er rekening mee dat hij niet verplicht is om dit te doen.


En het herroepingsrecht dan? 

In de praktijk wordt een bestelling via het internet als een verkoop op afstand beschouwd. De bestelling geldt als contractueel bindend zodra de leverancier u een bevestiging gestuurd heeft met informatie, zoals een beschrijving van het product of de dienst, de prijs en de betalings- en leveringsvoorwaarden. 


De wet (artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht) schrijft voor dat, indien de levering nog niet plaatsgevonden heeft, de consument veertien dagen de tijd heeft, te rekenen vanaf de datum van de bestelling, om deze te herroepen. Hij moet de leverancier hiervan op de hoogte brengen via een aangetekende brief of per e-mail. Dit noemen we het herroepingsrecht. 


Een Europese richtlijn voorziet echter in een uitzondering op dit herroepingsrecht bij de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markten. 

Bovendien geldt deze uitzondering sinds november 2019 ook voor contracten met betrekking tot geisoleerde energieaankopen waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de grondstoffenmarkten. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing op de verkoop van huisbrandolie.


Annulering mogelijk onder voorwaarden

Stemt de leverancier ermee in om uw bestelling te annuleren? Dan heeft hij wel het recht om van u de forfaitaire schadevergoeding te eisen die u in zijn algemene verkoopvoorwaarden vindt.


Wordt de prijs van de dag van de bestelling gegarandeerd tot het ogenblik van de levering?

Indien de prijs tussen het tijdstip van bestelling en dat van levering omhoog of omlaag gaat, blijft de prijs van het initiële contract uiteraard gelden: u betaalt de prijs die op het moment van de bestelling van kracht was. 

Dit betekent dat een prijsstijging voor u geen gevolgen heeft. 


Wilt u graag op het juiste moment stookolie bestellen? Schrijf u in op onze nieuwsbrief. Zo ontvangt u ons wekelijks mazoutbulletin en krijgt u een melding bij elke prijswijziging. 

Datum van publicatie : 06/12/2020 18:18:00