Stookolie 50S of stookolie Extra: kent u het verschil?

Stookolie 50S of stookolie Extra? Wat is het verschil en wanneer is het gebruik van de ene en de andere aangewezen? Stookoliegebruikers weten niet altijd wanneer welke stookolie te gebruiken. 


In België bestaan er twee soorten verwarmingsbrandstoffen op basis van aardolie: klassieke stookolie (50S) en stookolie Extra. Het verschil tussen beide brandstoffen ligt in het zwavelgehalte en het gebruik ervan. De eerste vorm van stookolie - 50S - heeft een zwavelgehalte van 0,1%, terwijl het zwavelgehalte van stookolie Extra 0,01% bedraagt. Sinds 1 januari 2016 is het verschil tussen stookolie 50S en stookolie Extra zeer klein geworden.

Vanaf diezelfde dag heeft ‘normale' stookolie met een zwavelgehalte van 1000 ppm (parts per million) plaats geruimd voor mazout 50S dat een zwavelgehalte heeft van 50 ppm. Mazout Extra bevat een zwavelgehalte van amper 10 ppm.

Welke zijn de voordelen die deze wijziging met zich heeft gebracht?

  • een lagere impact op het milieu dankzij een vermindering van zwaveluitstoot tijdens de verbranding;
  • een betere verbranding en een hoger rendement;
  • er blijft minder residu achter in de ketel.


Waarom dan nog een ‘extra' verschil?

De verwarmingsgasolie of stookolie Extra wordt aanbevolen voor sommige types van condensatieketels. Omdat er zo goed als geen uitstoot is van zwaveldioxide tijdens de verbranding van stookolie Extra, kan deze brandstof ook, uit milieuoverwegingen, gebruikt worden in lagetemperatuurketels.

De verwarmingsgasolie Extra is ook de brandstof waarvan de wet voorschrijft dat ze voor andere toepassingen dan verwarming mag gebruikt worden: voor tractoren en landbouwwerktuigen, voor tijdelijke bouwplaatsen en voor stationaire motoren.

Daartegenover staat dat, sinds 1 januari 2016, stookolie 50S eigenlijk ook geschikt is voor elk soort ketel en dat het beter houdbaar is dan stookolie Extra tijdens de winter. Maar... stookolie Extra is nogal vaak goedkoper dan stookolie 50S. Om de prijsfluctuaties en -voorspellingen van stookolie 50S en stookolie Extra te volgen en erop te anticiperen, is het uiteraard raadzaam om de speciale rubriek op ons platform te volgen. 

Er zijn dus voordelen aan het gebruik van zowel stookolie 50S als stookolie Extra. Wellicht is het aan te bevelen om advies te vragen aan uw stookolieleverancier. Hij zal u kunnen adviseren over wanneer welke stookolie te gebruiken en de stookolie kunnen aanbevelen die het best bij uw installatie past. 

Datum van publicatie : 19/09/2017 09:06:00