Prijsberekening brandstoffen. Een ochtend op het Energieobservatorium.

Op basis van een gesprek met Frank De Greve en Ken De Sadeleer van de FOD Economie.

Frank De Greve is Adviseur-Diensthoofd Bevoorradingszekerheid & Sociale energiemaatregelen.

Ken De Sadeleer is Analist bij het Energieobservatorium.


Dagelijks berekent het Energieobservatorium de maximum(verkoop)prijzen van de meest courante aardolieproducten. Het Energieobservatorium is een permanente structuur die in 2008 werd opgericht als een afdeling binnen de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Over hoe de aardolieprijzen dagelijks berekend worden, had CARBU.COM een gesprek met Frank De Greve, Diensthoofd Bevoorradingszekerheid & Sociale energiemaatregelen aan de FOD Economie, en met diens collega Ken De Sadeleer, één van de drijvende krachten achter het Energieobservatorium.

Frank De Greve, Ken De Sadeleer en hun team hebben de belangrijke opdracht om dagelijks aan de basis te liggen van één van de grootste budgetten op Belgisch niveau, namelijk dat van de besteding van de aardolieproducten. We hebben het hier dan meer bepaald over motorbrandstoffen als diesel en benzine, maar ook over verwarmingsbrandstoffen als stookolie (huisbrandolie).

Het Energieobservatorium is het orgaan dat zich dagelijks van deze taak kwijt. Tussen 9u30 en 9u45 krijgen ongeveer 800 gebruikers één of twee mails via de mailbox Petrol Prices binnen met de berekening van de al dan niet nieuwe maximumprijs voor de aardolieproducten (rapport "dagberekening") en, als er inderdaad een prijsverhoging of -verlaging is, de nieuwe maximumprijs per categorie van brandstof (rapport 'officieel tarief').


Ken legt ons de verschillende stappen van de prijsberekening in detail uit.

Al heel vroeg in de ochtend, vanaf 7u30 's ochtends, krijgen de medewerkers van het Energieobservatorium via een externe partner (Argus Media Ltd) de informatie over de internationale noteringen van aardolieproducten binnen. Dit is de prijs die het product heeft wanneer het de raffinaderij verlaat.

Deze informatie en de dollarkoers (die beide eigenlijk dateren van de vorige werkdag) worden in een speciaal Access-programma ingevoerd, dat automatisch en dagelijks een prijsberekening maakt voor verschillende aardolieproducten (benzine, diesel, lamppetroleum, etc.). Omdat de prijzen van alle aardolieproducten evenwel niet op hetzelfde moment en in dezelfde richting fluctueren, moet de prijs per product per dag bekeken en berekend worden.


Teneinde de zekerheid te hebben dat de berekening correct is uitgevoerd, hebben de Administratie en de Belgische Petroleum Federatie (i.e. de BPF, de medecontractant van de Programma-overeenkomst) een controlesysteem ontwikkeld. Wanneer dit systeem geen anomalieen heeft vastgesteld, kunnen de berichten met de rapporten worden opgesteld en krijgen de abonnees via e-mail of fax de verschillende rapporten: officieel tarief, dagelijkse berekening prijzen, gemiddelde maandelijkse prijzen. Dit laatste rapport wordt uiteraard maar één keer per maand uitgestuurd.

Tegen 9u45 hebben de abonnees de rapporten in hun mailbox. De informatie wordt evenwel ook gepubliceerd op de website van de FOD Economie en telefonisch gecommuniceerd. Wie zijn dan die abonnees? Het gaat om vaklui uit de sector, gewone burgers, studenten, journalisten, onderzoekers, enz...

Om deze procedure elke dag vlekkeloos te laten verlopen, functioneren vijf leden van het Energieobservatorium met een beurtrol. Hoewel elk lid verantwoordelijk is voor de berekening voor een bepaalde weekdag, is iedereen ook flexibel en wendbaar in he geval van onvoorziene omstandigheden. Dat is ook nodig omdat de leden de enigen zijn binnen de FOD Economie die specifiek zijn opgeleid om de dagelijkse berekeningen uit te voeren. Verder zijn zij soms aan het werk terwijl de andere collega's genieten van een federale brugdag.

Wanneer er een wettelijke feestdag midden in de week valt, dan wordt de berekening niet de dag zelf gemaakt, maar de volgende dag. Dan integreert men de Argus-gegevens van de feestdag en die van de dag zelf in het systeem en houdt de berekende prijs uiteindelijk ook wel rekening met de noteringen en/of dollarkoers van de feestdag.

Om 9u45 zit het werk van de leden van het Energieobservatorium er evenwel nog niet op. De rest van de dag concentreert het team zich op het antwoorden op vragen over de olieprijzen, het opstellen van de energiestatistieken en het bestuderen en monitoren van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en gas.

De leden van het Energieobservatorium doen dus meer dan dagelijks de maximumprijs voor aardolieproducten berekenen. Het uiteindelijke doel van hun activiteiten is uiteindelijk ervoor zorgen dat de Belgische bevolking te allen tijde kan tanken en stookolie kan aankopen. Niemand zal weerleggen dat dat nuttige arbeid is!

 

Datum van publicatie : 08/12/2016 16:55:00