Pellets: een energiebron die de Belgen blijft verleiden

Pellets zijn een energie- en warmtebron die almaar meer op prijs wordt gesteld. Ze zijn dan ook bijzonder in trek in België. Hoewel het grootste volume door de industriële markt wordt gebruikt, zijn intussen heel wat Belgische gezinnen overgeschakeld op pellets als voornaamste warmtebron of in combinatie met andere energievormen.

Hoever staan we in het gebruik van hernieuwbare energie?

In tegenstelling tot klassieke energiebronnen maken pellets deel uit van de biomassa. Ze maken het mogelijk om warmte en elektriciteit op te wekken met minder CO2-uitstoot.

De doelstelling van de Europese Unie is om 20% hernieuwbare energie te bereiken in de energiemix en 20% van de CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020. Hoever staan we op dat vlak?

In 2017 was het aandeel van hernieuwbare energie goed voor 17,5% van het eindverbruik in de Europese Unie. België behoort echter tot de slechte leerlingen van de klas met slechts 9,1% energie uit hernieuwbare bronnen. Nederland (6,6%) en Luxemburg (6,4%) doen het nog slechter.

De Belgen zijn nochtans enthousiast over de pellets die zowel ecologisch als economisch interessant zijn! Bovendien hebben pellets een voordelig btw-tarief van 6%.

Een rapport van Bionenergy Europe legt de nadruk op een indrukwekkende stijging van maar liefst 67% in het gebruik van pellets in België in 2015. Niettemin wordt het merendeel van de pellets gebruikt voor de productie van elektriciteit in de industrie. ENGIE is een van de grote verbruikers en heeft oude koolstofcentrales omgebouwd tot centrales die uitsluitend met biomassa werken, waaronder pellets.

België: producent én consument van pellets

Volgens een rapport van Bioenergy Europe uit 2018 is de productie van pellets in België de voorbije jaren gegroeid met 19%. Het land staat op de tiende plaats in de Europese Unie met een productie van 550.000 ton in 2017.

Een deel van de Belgische productie gaat naar de lokale markt, een ander deel wordt geëxporteerd. Niettemin blijft het land een grote importeur van pellets uit het buitenland omdat de productie niet voldoende is voor het Belgische verbruik.

Volgens het rapport heeft België in 2017 ongeveer 1.500.000 ton pellets verbruikt. Daarvan is ongeveer 1.000.000 ton gebruikt voor industriële doeleinden om elektriciteit op te wekken. Zo staat België in de top 3 voor het verbruik van pellets voor industriële doeleinden in de Europese Unie.

Wereldwijd staat ons land in de top 5 van landen waarin het industriële verbruik is toegenomen.

Op het vlak van residentieel en commercieel verbruik staat België op de zevende plaats in de Europese Unie. Zo'n 368.600 ton gaat naar verwarming, wat een groei van ongeveer 10% betekent tegenover het verbruik in 2016.

Alleen al de verwarmingsmarkt voor woningen was goed voor 346.500 ton in 2017.

Een dergelijk volume benadrukt de groeiende interesse van Belgische gezinnen voor deze alternatieve verwarmingsmethode. Vooral omdat de verkoop van mazoutketels in 2035 verboden zal zijn in België. De Belgen zullen daarom genoodzaakt zijn om over te schakelen op minder vervuilende verwarmingsmiddelen. Er staan de pellets dus nog mooie tijden te wachten.

Datum van publicatie : 17/04/2019 10:58:00