Overaanbod olie maakt van olietankers drijvende opslagplaatsen

Grote oliegroepen vragen de rederijen met volle olietankers om deze stil te leggen op zee. Zo worden deze tankers drijvende opslagplaatsen. Oorzaak is het enorme overaanbod aan ruwe olie. Rederijen zien in deze drijvende opslagplaatsen ook een manier om winst te maken. Dit is speculatie omdat rederijen op deze manier olie willen opslaan in de hoop dat de prijzen op termijn zullen stijgen.

Speculatie of niet, een aantal rederijen paste deze strategie al toe in 2008-2009 en hielden daar miljarden dollars aan over. Nu het overaanbod aan ruwe olie ertoe heeft geleid dat opslagplaatsen aan land zo goed als vol zitten, zijn rederijen van plan dezelfde winstgevende strategie toe te passen.

Het opslaan van olie op zee wordt winstgevend vanaf het ogenblik dat de markt een staat van ‘super-contango' bereikt. In een contango markt is de prijs voor ruwe olie vandaag beduidend lager dan die in de toekomst. Wie vandaag ruwe olie tegen een voordelige prijs aankoopt en de mogelijkheid heeft om die op zee te slaan, kan die verhandelen aan een duurdere prijs met een levering binnen drie of zes maand. De winst is hierbij belangrijker dan de opslagkost en de rente.

Nu de opslagplaatsen aan land zo langzamerhand vollopen, beweegt de handel in ruwe olie zich naar super-contango niveau. Verschillende rederijen en andere maatschappijen hebben al supertankers laten stilleggen op zee en zijn duidelijk al aan het speculeren.

Volgens specialisten zal het volume van opgeslagen ruwe olie alleen maar toenemen. Om dit te verhelpen, gaan nu stemmen op, onder andere door Rusland en Saudi-Arabie, voor een productiebeperking van ruwe olie om zo de prijs te stabiliseren.
Datum van publicatie : 23/03/2016 17:45:00