Nieuwe tariefstructuur elektriciteit ... hoeveel gaat u meer of minder betalen ??

Zoals u wel langs de media zult vernomen hebben .....  werkt de Vreg aan een nieuwe structuur voor de distributie-nettarieven elektriciteit.

Wij hebben aan de hand van de voorstellen die momenteel op tafel liggen een berekening gemaakt wat deze aanpassing  voor u zou kunnen betekenen.

Momenteel wordt de distributievergoeding berekend volgens het aantal kWh dat u verbruikt .

Deze vertegenwoordigen ongeveer 60 % van uw elektriciteitsfactuur  en bestaan voor 45 % uit netvergoeding , 40 % voor openbare dienstverlening en voor 15 % uit transmissiekosten en taksen .

Deze netvergoeding wilt men vanaf 2019 niet meer berekenen via het verbruik in kWh , maar volgens uw aansluitvermogen (capaciteit)  de welke uitgedrukt wordt in kVA . 

Via onze tabellen hieronder kunt u te weten komen hoeveel u vanaf 2019 meer of minder gaat betalen door deze aanpassing.


Om de tabellen te kunnen gebruiken heeft  u drie gegevens nodig nml

1.    uw jaarverbruik en type teller ............. dat kunt u aflezen op u jaarlijkse afrekeningsfactuur .

2.    uw aansluitvermogen   in kVA ( aansluit-capaciteit ) ..... om dit te weten te komen kunt u

            -   het vragen aan uw netbeheerder  Eandis 078 35 35 34  Infrax  078 35 30 20 

                die gaan u direct de waarde van uw aansluitingvermogen kunnen geven in ....kVA .

                u kijkt dan in Tabel 1 in welke kolom dit past en leest de capaciteits-code af  ( X1 ... X7 )

            -   of het zelf zoeken via de verdeling in Tabel 1 ............ Hoe gaat u te werk .....?

      Ga naar uw elektriciteitsteller, die bestaat in de meeste gevallen uit een pvc kast met daarin de teller,

      u ziet  rechts beneden een automaat uit deze kast steken die is of  3.5 cm of 7 cm breed .
           - Is deze 3.5 cm breed dan hebt u een Mono-fasige installatie , u noteert  het cijfer voor  .... A   bv  40 A ....  (  aansluit type 1 )

              -  Is deze  7 cm   breed dan hebt u een Drie-fasige  aansluiting , u noteert  het cijfer voor ..... A   bv  20 A   of  40 A ...

                 -  Is het cijfer bv  20 A , 25 A  of 32 A  dan hebt u waarschijnlijk een drie fasenet  230 / 400 V    ( aansluit type 2 ) aan de automaat zijn 4 draden  aangesloten

                 -  Is het cijfer  bv 32 A , 40 A , 50 A  of hoger dan hebt u waarschijnlijk een drie fasenet  3 x 230 V   ( aansluit type 3 ) dit komt vooral nog voor in steden,   aan de automaat zijn in de meeste gevallen 3 draden aangesloten.


        Via  dit gegeven   bv  40 A    en het aansluit type  ( 1 , 2 of 3 )  kunt u in de Tabel 1 uw  Capaciteits-code aflezen ( X1  tot X7 )


Tabel 1    Bepaal via deze tabel uw capaciteits-code van X1  tot X7

Uw aansluiting / vaste kost
44€
96€
184€
259€
349€
512€
881€

1.  Mono-fasig    230V
10A

20A  

 25A

32A  

40A

50A  

63A

2.  Drie-fasig 

      nieuw  230/400V 
20A

25A   

30A

32A   

40A

>40A

3.  Drie-fasig 

     oud  3x230V20A   

 25A

 32A

40A    

50A

63A

80A


De capaciteit  per code  
<3kVA
< 6kVA
<10kVA
<15kVA
<21kVA
<28kVA
>28kVA

Uw  capaciteits-code
 X1
 X2
 X3
 X4
 X5
 X6

X7


Als u uw capaciteits-code kent  ga  naar tabel 2 , 3 of 4  dit naar gelang het type teller

Hebt u .....- een dag en nachtteller  dan neemt u  tabel 2   ,  

                 - een enkelvoudige teller  dan neemt u tabel 3  

                 - een dag en nachtteller en excl nachtteller dan neemt u tabel 4

Voor de mensen met zonnepanelen maken we een tabel 5 , wanneer alle cijfers bekend zijn.


Wanneer u de goede tabel gevonden hebt , dan zoekt u de kolom die overeenstemt met uw capaciteits-code ( X1 .. X7 )

U zoekt in de linkse kolom welk aangegeven verbruik het dichtste ligt bij dit van u  en dan kunt u aflezen hoeveel u meer of minder gaat betalen .

Tabel  2     U hebt een dubbel-tarief  meter    ----  dag - nacht (weekend )   teller   

  Capaciteits-code  zie tabel 1

 X1

 X2
 X3
 X4
 X5
 X6
 X7


   Verbruik  per jaar

Geen verbruik   0 kWh
 +35€
+88€
 +176€
+250€
+340€
+504€

+872€      Dag = 900 kWh  - 

      Nacht = 1100 kWh

  -83€
-30€
 +58€
+133€
+222€
+386€
+755€


      Dag = 1300 kWh - 

      Nacht = 1500 kWh

 -125€
-73€
 +16€
+90€
+180€
+344€
+712€


      Dag = 1600 kWh -  

      Nacht = 1900 kWh

 -169€
-116€
  -28€
+46€
+136€
+300€
+668€


       Dag = 2200 kWh - 

       Nacht = 2600 kWh

 -241€
-189€
-100€
-26 €
+64€
+228€
+596€


       Dag = 3600 kWh - 

       Nacht = 3900 kWh

 -409€
-357€
-268€
-194€
-104€
+60€
+428€


       Dag = 8500 kWh - 

     Nacht = 10000 kWh

-1049€
-997€
-909€
-834€
-744€

-581€


-212€
Tabel 3    U hebt een enkelvoudige teller    

               Capaciteits-code  zie tabel 1
  X1
 X2
 X3
 X4
 X5
  X6
 X7


 Verbruik per jaar

         Geen verbruik  0 kWh
 +35€
+88€
+176€
+250€
+340€
+504€
 +872€


             600  kWh       

  -13€
 +39€
+128€
 +202€
+292€
 +456€
 +824€


            1100  kWh

  -53€
  0€
 +88€
 +163€
+252€
 +416€
 +785€


            1900  kWh
  -61€
  -9€
 +80€
 +154€
 +244€
 +408€
 +776€


            3500  kWh
 -226€
-173€
  -85€
  -10€  +79€
 +243€
 +612€Tabel  4     U hebt een dubbel-tarief  meter --  dag - nacht (weekend )   teller +  exclusieve nacht

                                             Capaciteits-code  zie tabel 1
X1
 X2
 X3
 X4
  X5
  X6
  X7


Verbruik per jaar  in kWh

Geen verbruik    0 kWh 
+35€
+88€
+176€
+250€
+340€
+504€
+872€


Dag = 1500 kWh  -  Nacht = 1200 kWh

Excl Nacht = 12000 kWh

-212€
-159€
-71€
+4€
+93€
+257€
+626€


Dag = 3600 Kwh  -  Nacht = 3900 kWh

Excl.  Nacht   =  12500 kWh  

-488€
-436€
-347€
-273€
-159€
-19€
-349€
Zoals u kunt vaststellen stijgen de kosten aanzienlijk naar gelang uw aansluit-capaciteit groter is .

Dus de kunst bestaat erin de juiste aansluit-capaciteit te hebben ....  niet te groot want dan betaalt u te veel, niet te laag want gaat uw beveiligings-automaat regelmatig uitspringen .

Hoe u dat het beste kan bepalen, daar komen we later nog op terug ..... u hebt nog 2 jaar tijd  om de nodige aanpassingen te doen,

maar wacht niet te lang om het te controlleren, want op een bepaald moment zouden er wel eens lange wachten tijden kunnen zijn.

De aanpassing of het verlagen van uw aansluit-capaciteit moet gedaan worden door de netbeheerder  Eandis of Infrax .


Omer Coekaerts     Energie expert

0494 92 43 28    www.elektriciteitsprijzen.vlaanderen 

omer@all-consult.beDatum van publicatie : 20/09/2016 06:25:00