Nieuw verkeersveiligheidssysteem in Europa: Slimme snelheidsbeperking

Vanaf juli volgend jaar moeten alle nieuwe auto's die in Europa worden verkocht, zijn uitgerust met een intelligente snelheidsbeperkingsvoorziening (ISA). Dit systeem heeft tot doel bestuurders te waarschuwen wanneer ze de toegestane snelheid overschrijden, door middel van visuele en auditieve signalen. Hoewel deze maatregel is ingevoerd om het aantal verkeersongevallen te verminderen, roept het gemengde reacties op onder experts en weggebruikers.

De werking van het systeem

Het ISA-systeem werkt door middel van een combinatie van kaarten en een camera die in de voorruit van het voertuig is ingebouwd. Deze technologieën stellen het systeem in staat om de maximale toegestane snelheid op elk weggedeelte te bepalen. Bij overschrijding ontvangt de bestuurder een visuele waarschuwing, vaak in de vorm van knipperende lampjes op het dashboard, en een steeds luider wordend geluidssignaal, zoals een "piep" of "ping".

Voorstanders van dit systeem benadrukken dat snelheidsovertredingen een belangrijke oorzaak zijn van dodelijke ongevallen. In 2022 werden er meer dan 20.000 verkeersdoden geregistreerd op Europese wegen, vaak als gevolg van te hoge snelheden. Gezien de ineffectiviteit van traditionele bewustmakingscampagnes, vertegenwoordigt de ISA een proactieve aanpak om bestuurders aan te moedigen zich aan de snelheidslimieten te houden.

Nadelen en weerstand

Ondanks de mogelijke voordelen staat de ISA voor aanzienlijke kritiek. Bestuurders die dit systeem al hebben ervaren, vinden het vaak hinderlijk. Verkeerspsycholoog Gérard Tertoolen uit bedenkingen over de psychologische impact van dit systeem. Hij vindt dat het geluidssignaal, zelfs bij een lichte snelheidsovertreding, als opdringerig en irritant kan worden ervaren. Hij benadrukt ook dat dit systeem kan worden gezien als een te grote beperking van individuele vrijheid, vergelijkbaar met het argument "mijn auto, mijn vrijheid".

Bovendien is de alternatieve optie die door sommige fabrikanten wordt voorgesteld, waarbij het gaspedaal tegenkracht geeft bij overschrijding van de snelheid, minder populair vanwege de hogere kosten. Hoewel deze oplossing potentieel minder irritant is dan geluidswaarschuwingen, vertegenwoordigt het een aanzienlijke investering voor fabrikanten en consumenten.

Vergelijking met veiligheidsgordels

De introductie van de ISA roept herinneringen op aan de verplichting van achterste veiligheidsgordels in voertuigen in 1991, die ook aanvankelijk op veel weerstand stuitte. Echter, volgens Tertoolen houdt de vergelijking daar op. Hij merkt op dat veiligheidsgordels, eenmaal vastgemaakt, geen extra ongemak veroorzaken, terwijl de ISA bij elke lichte snelheidsoverschrijding geluidssignalen afgeeft, wat frequente uitschakeling vereist en tot frustratie kan leiden.

Als besluit

De verplichting om vanaf juli ISA-systemen in alle nieuwe auto's te installeren is een ambitieuze stap om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren. Hoewel de potentiële voordelen in termen van het verminderen van ongevallen onmiskenbaar zijn, moet het systeem nog psychologische en praktische weerstanden bij bestuurders overwinnen. De acceptatie van deze technologie kan tijd vergen, vergelijkbaar met de invoering van veiligheidsgordels, maar uiteindelijk zou de impact ervan op de verkeersveiligheid de inspanningen en investeringen kunnen rechtvaardigen die nodig zijn voor de algemene adoptie ervan.

Datum van publicatie : 21/05/2024 16:30:00