Mobiliteit: gaan we weer naar een meer leefbare stadsomgeving?

Nu de auto statussymbool af is en hedendaagse stedelingen nieuwe vormen van mobiliteit in de armen beginnen te sluiten, mogen we ons in de komende jaren wellicht aan een hertekening van de stedelijke infrastructuur verwachten. Vooral parkings, de symbolen van de jarenlange dominantie van de auto in de stad, zullen een verregaande facelift ondergaan of omgebouwd worden tot ruimtes met een meerwaarde voor de stadsbewoner van de 21ste Eeuw, zoals stadsparken of woongebouwen.


Eigentijdse vormen van mobiliteit

Stadsbewoners van vandaag willen zich vooral gemakkelijk kunnen verplaatsen in de stad. De auto is vandaag geen optie meer, file- en parkeerproblemen zijn de vaakst gehoorde ergernissen. Mensen die in het centrum van een grote stad wonen, vertrouwen meer op het openbaar vervoer en op nieuwe concepten als autodelen, zeker nu een smartphone de auto heeft vervangen als statussymbool. Autodelen is niet alleen een meer duurzame vorm van mobiliteit, het zorgt uiteraard ook voor minder wagens in de stad en voor minder parkeerchaos. 

De introductie van de zelfrijdende wagen is een tweede element dat de infrastructuur van onze steden grondig kan veranderen in de komende jaren. Volgens een onderzoeksteam van de Universiteit van Texas is het zelfs zo dat steden die volledig zouden omswitchen naar de zelfrijdende wagen, hun behoefte aan parkeerplaatsen met 90% zouden kunnen doen dalen. 

Het verbannen van de vervuilende auto uit de stad en de hiermee gepaardgaande ontwikkelingen zullen uiteraard ook een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit in de stad en op het leefmilieu in het algemeen. 


Naar een andere invulling van het concept 'Stad'

Als deze evoluties zich doorzetten, dan zal onze veranderde mobiliteit ook een impact hebben op hoe we stadsgebouwen zullen ontwerpen en op hoe we dan de stedelijke omgeving zullen invullen. Zeker op het vlak van de parkings zelf. Deze zullen aangepast moeten zijn aan de nauwkeurige parkeervereisten van de zelfrijdende wagen.

Is dit allemaal utopie?

Zeer zeker niet. Een aantal grote steden heeft al stappen in deze richting ondernomen. Zo  vernietigde de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel een autosnelweg die de stad doorkruiste en gebruikte de vrij gekomen ruimte voor de aanleg van een park. Door de mobiliteit in de stad aan te passen, constateerde het stadsbestuur overigens ook een daling van de gemiddelde temperatuur in de stad... In het kader van het High Line project in Manhattan (New York) werd eveneens een oude spoorweg omgevormd tot een park waar inwoners en toeristen tot rust kunnen komen.

Kiezen voor alternatieve vormen van mobiliteit heeft dus niet enkel een impact op de manier waarop we ons verplaatsen in de stad. Er resoluut voor kiezen brengt ook nog andere voordelen, met name minder CO2-uitstoot, meer groen in de stad, een andere invulling van stads- en woongebouwen, ... In andere werelddelen is men hier voorzichtig mee aan de slag gegaan... Wat met Europa? Staat de Europeaan open voor autodelen en voor een prominente plaats van de zelfrijdende wagen? Op de vraag of ze het belangrijk vinden om een eigen wagen te bezitten, antwoorden jongvolwassen Europeanen toch nog veel vaker bevestigend dat hun leeftijdsgenoten in AziÃ

Datum van publicatie : 07/12/2016 08:03:00