Cash for Car: bedrijfswagens inruilen voor geld, een interessante maatregel?

Sinds maart 2018 kunnen werknemers met een bedrijfswagen gebruikmaken van een mobiliteitsvergoeding genaamd "cash for car". Met die maatregel wil de regering Michel werknemers aanmoedigen om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een bedrag waarmee ze hun verplaatsingen kunnen betalen.


Wat is de positie van bedrijfswagens in België?

Volgens een recente mededeling van FEBIAC zijn ongeveer 20% van de Belgische auto's bedrijfswagens. Volgens SD Worx heeft nog steeds zo'n 30% van de werknemers een bedrijfswagen. Dat percentage lijkt echter af te nemen bij werknemers die nog niet lang aan de slag zijn.

Wat betekent dat voor de Belgische wegen? Uit een enquête van Knack blijkt dat 82% van de mensen met een bedrijfswagen hem effectief gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Een derde van de auto's die in de file staan op de toegangswegen naar grote steden zijn dus bedrijfswagens.


...Cash for car"" voor minder bedrijfswagens

De regering Michel heeft met cash for car of de mobiliteitsvergoeding geprobeerd de strijd aan te binden met het historische voordeel dat een bedrijfswagen biedt voor een groot aantal werknemers. Het idee was om de bedrijfswagens te vervangen door een cashvergoeding.

De Raad van State was echter van mening dat dat een discriminerende maatregel is voor werknemers zonder bedrijfswagen. Bovendien stelde ze het idee aan de kaak dat de mobiliteitsvergoeding fiscaal voordeliger zou kunnen zijn dan een gewone vergoeding.


Het mobiliteitsbudget biedt hulp

Daarop heeft de regering een andere oplossing bedacht die samen met cash for car kan bestaan. Het befaamde mobiliteitsbudget laat werknemers sinds 1 maart 2019 zelf kiezen hoe ze zich verplaatsen, in functie van hun gebruik en voorkeuren: een minder vervuilende auto, een bus- en treinabonnement, de fiets ...


Enkele aanpassingen onderweg

Wat ...cash for car"" betreft, was uit studies van de FOD Mobiliteit en SD Worx al gebleken dat waarschijnlijk slechts een kleine groep mensen interesse in het systeem zou tonen.

Daarom heeft de regering in september 2018 geprobeerd om de maatregel aantrekkelijker te maken door enkele antimisbruikmaatregelen weg te laten die genomen waren naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van State.

-     Voortaan wordt de mobiliteitsvergoeding uitgebreid naar werknemers die niet over een bedrijfswagen beschikken maar er volgens het beleid van hun werkgever wel voor in aanmerking komen.


-     Er is meer flexibiliteit wanneer een werknemer door een nieuwe functie of een promotie in aanmerking komt voor een bedrijfswagen.


-     Ten slotte heeft de regering het idee losgelaten dat cash for car geen betrekking heeft op auto's die een loonsvermindering met zich meebrengen, zoals de omzetting van een deel van het loon in een bedrijfswagen.


Gematigd resultaat

Een jaar na de invoering van de maatregel is het tijd om de functionaliteit ervan te evalueren.

Zoals verwacht, is het systeem niet bepaald overtuigend. Voor veel werknemers is de vergoeding die ze kunnen ontvangen minder interessant dan het gebruik van een bedrijfswagen met alle voordelen die eraan verbonden zijn.

Nationaal hebben naar schatting 300 mensen hun voertuig ingeruild voor een cashvergoeding.

Bovendien is het systeem niet verplicht voor werknemers. Sommigen zijn van mening dat een auto noodzakelijk is voor bepaalde jobs.

Ondanks de versoepeling van de regels voor cash for car komt daar nog eens bij dat het mobiliteitsbudget aantrekkelijker is voor werknemers die desgewenst over een minder vervuilende bedrijfswagen kunnen beschikken en tegelijkertijd kunnen profiteren van een budget voor andere mobiliteitsvormen.

Naast de inkomstenderving voor de fiscus brengt het systeem van cash for car dus ook niet veel op op het vlak van mobiliteit en de strijd tegen vervuiling.

Datum van publicatie : 14/03/2019 09:41:00