Op naar milieuvriendelijkere mazout

Het interfederale Energiepact pleit voor een verbod op de verkoop van mazoutketels vanaf 2035. Maar dit betekent niet dat het verboden wordt om uw woning met stookolie te verwarmen. Wel moeten we bekijken hoe mazout op termijn deel kan uitmaken van een verwarmingsmethode die het milieu minder belast.


Toen bekend werd dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt, zaten heel wat gebruikers met de handen in het haar. Een derde van de Belgische gezinnen verwarmt zijn woning namelijk met mazout. Deze brandstof is betrouwbaar en concurrentieel, ze biedt de gebruiker autonomie, en bovendien is verwarmen met stookolie in bepaalde gevallen nog steeds de meest efficiënte oplossing. 


Verwarmingsinstallaties op mazout zijn niet alleen energiezuiniger en doeltreffender, maar dankzij continue verbeteringen stoot de brandstof ook minder koolstof uit.


Minder vervuilende mazout 

Sinds 2016 bevat verwarmingsstookolie tot twintig keer minder zwavel dan vroeger, wat de brandstof aanzienlijk minder vervuilend maakt.

Sinds kort kan deze mazout zelfs tot 10 % biobrandstof bevatten uit producten afkomstig van de graanteelt. En dat is slechts het begin, want dit biobrandstofgehalte kan nog oplopen tot 30 %. 


Onderzoek naar hernieuwbare brandstoffen

Om de milieu-impact van verwarming op mazout nog verder te verkleinen, zijn onderzoekers over de hele wereld op zoek naar manieren om hernieuwbare brandstoffen te produceren. Deze worden bijvoorbeeld gewonnen uit plantaardig en bosafval, plantaardige olie en zelfs zeewier, maar ook uit gebruikte dierlijke of plantaardige vetten.

Daarnaast wordt onderzoek gevoerd naar synthetische brandstoffen op basis van een mengeling van CO2 en waterstof.

We zijn er dus zeker van dat er tegen 2035 nieuwe, milieuvriendelijkere brandstoffen zullen zijn die we met mazout kunnen mengen om de ecologische voetafdruk van verwarming op mazout gevoelig te verkleinen. 


Stookolie en de energieomschakeling

Moeten we dus rekening houden met een toekomst zonder mazout? Zolang de alternatieve technologieën nog niet overtuigend genoeg zijn (omdat het bijvoorbeeld te duur is om ze te installeren, ze afhankelijk zijn van elektriciteit of hun rendement te laag is), verdient mazout als verwarmingsmethode zeker een plek in de energieomschakeling. Voor een ideale energieomschakeling moet het gebouw allereerst goed worden geisoleerd. Daarna kan de installatie worden omgevormd naar een hybride systeem in combinatie met een andere warmtebron, zoals een warmtepomp of een pelletkachel. 

Datum van publicatie : 18/08/2020 10:15:00