Verwarmen met mazout heeft zijn plaats in de energieomschakeling

Europa streeft ernaar het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen. De energieomschakeling naar een koolstofarme samenleving werd ondertussen al ingezet. In deze samenleving zullen de huidige verwarmingswijzen ook moeten evolueren. Hoewel bepaalde soorten brandstoffen - waaronder stookolie - uiteindelijk plaats zullen moeten maken voor innovatieve technologieën die minder CO2 uitstoten, moet de energieomschakeling rekening houden met de realiteit van de markt voor huishoudelijke verwarming en betaalbaar blijven voor de consument.Moeten we de mazoutketel de rug toekeren? 

Tegenwoordig verwarmt maar liefst één op de drie Belgische gezinnen hun woning met een vloeibare brandstof. Meer dan anderhalf miljoen huizen worden verwarmd met mazout, waarvan 50 % met een ketel van meer dan twintig jaar oud. Er is geen sprake van om ongeveer 3.500.000 mensen van de ene dag op de andere hun verwarming te ontnemen. 


Hoewel een evolutie noodzakelijk is, moet deze realistisch zijn, zowel wat het aanbod als de infrastructuuraanpassing betreft. En dat proces zal op verschillende criteria gebaseerd zijn:

  • De energie-efficiëntie opkrikken door verliezen te beperken en het verbruik te verminderen door de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren;
  • Integratie van hernieuwbare energie;
  • Efficiëntere innovatieve brandstoffen die minder CO2 uitstoten ontwikkelen.


Natuurlijk hebben politici een rol te spelen bij het stimuleren van renovaties en het introduceren van positieve maatregelen - in plaats van de installatie van mazoutketels gewoon te verbieden - zodat de consument zijn woning op een meer duurzame wijze kan verwarmen, ook met vloeibare brandstoffen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat hij zijn gehele verwarmingssysteem plots volledig moet ombouwen? Een realistische evolutie onder meer zou zijn om synthetische vloeibare brandstoffen met een lagere CO2-uitstoot te ontwikkelen.Welke oplossingen zijn er voor huishoudens die mazout gebruiken? 

Verwarmen met stookolie is perfect te combineren met één of verscheidene hernieuwbare energiebronnen. Zo bestaan er oplossingen om de bestaande verwarmingsinstallaties aan te passen, zodat ze efficiënter worden en het gebruik van hybride technieken mogelijk maken.


Momenteel is een condensatieketel (op stookolie) in combinatie met duurzame energie een ideale hybride oplossing. Hierbij wordt de hernieuwbare energie als hoofdbron gebruikt en mazout als aanvulling.


Onder meer deze hernieuwbare energiebronnen zijn te combineren met een mazoutketel: 

  • de zon, bijvoorbeeld met een zonneboiler;
  • de lucht of de aarde, dankzij een warmtepomp;
  • hout, met een pelletkachel.


Een stapsgewijze overgang

Als u niet van plan bent om uw installatie meteen te vervangen, denkt u het best in termen van duurzame renovatie en efficiënte verwarming. Dit begint met een goed evenwicht tussen de isolatie, de ventilatie en de dichtheid van uw gebouw, net als met een goede thermische regeling. 


Zorg er vervolgens voor dat de bestaande installatie correct is afgesteld en onderhouden, zodat ze optimaal presteert. Daarna is het tijd om te overwegen uw installatie te combineren met een hernieuwbare energiebron, zoals hierboven werd gesuggereerd. Een aanvullend ventilatiesysteem met dubbele stroom kan de energie-efficiëntie en de luchtkwaliteit in uw woning nog verder ten goede komen.

Datum van publicatie : 18/08/2020 10:19:00