Verwarmen met stookolie heeft zijn plaats in de energietransitie

Europa streeft ernaar het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen. De energietransitie naar een koolstofarme samenleving werd ondertussen al ingezet. In deze samenleving zullen de huidige verwarmingswijzen ook moeten evolueren. Hoewel bepaalde soorten brandstoffen - waaronder stookolie - uiteindelijk zullen moeten worden vervangen door innovatieve technologieën die minder CO2 uitstoten, moet de energietransitie rekening houden met de realiteit van de markt voor huishoudelijke verwarming en betaalbaar blijven voor de consument.

Moeten we de mazoutketel de rug toekeren?

Tegenwoordig gebruikt maar liefst 1 op de 3 Belgische gezinnen een verwarmingswijze met een vloeibare brandstof. Meer dan anderhalf miljoen huizen worden verwarmd met stookolie, waarvan 50% is uitgerust met een ketel van meer dan 20 jaar oud. Er is geen sprake van om ongeveer 3.500.000 mensen van de ene dag op de andere hun verwarming te ontnemen.

Hoewel een evolutie noodzakelijk is, moet deze realistisch zijn, zowel wat het aanbod als de infrastructuuraanpassing betreft. En dat is een proces dat op verschillende criteria zal worden gebaseerd:

-        Verhoging van de energie-efficiëntie door het beperken van verliezen en het verminderen van het verbruik door de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren.

-        Integratie van hernieuwbare energie.

-        Ontwikkeling van efficiëntere innovatieve brandstoffen die minder CO2 uitstoten.

Natuurlijk hebben politici een rol te spelen bij het stimuleren van renovaties en het introduceren van positieve maatregelen - in plaats van de installatie van mazoutketels gewoon te verbieden - zodat de consument zijn woning op een meer duurzame wijze kan verwarmen, ook met vloeibare brandstoffen. Het kan immers toch niet de bedoeling zijn dat hij zijn gehele verwarmingssysteem plots volledig moet ombouwen. Een realistische evolutie verloopt onder meer langs de ontwikkeling van synthetische vloeibare brandstoffen met een lagere CO2-uitstoot.

Welke oplossingen zijn er voor huishoudens die stookolie gebruiken?

Verwarmen met stookolie kan perfect worden gecombineerd met een of meerdere hernieuwbare energiebronnen. Daarom bestaan er oplossingen om de bestaande verwarmingsinstallaties aan te passen, zodat ze efficiënter worden en het gebruik van hybride technieken mogelijk maken.

Momenteel is een condensatieketel (met stookolie) in combinatie met duurzame energie een ideale hybride oplossing. Hierbij wordt de hernieuwbare energie als hoofdbron gebruikt, en de stookolie als aanvulling.

Hernieuwbare energiebronnen die met een mazoutketel kunnen worden gecombineerd, zijn onder meer:

-        De zon, bijvoorbeeld met een zonneboiler.

-        De lucht of de aarde, dankzij een warmtepomp.

-        Hout, met een pelletkachel.

Een stapsgewijze overgang

Als u niet van plan bent om uw installatie meteen te vervangen, denkt u het best in termen van duurzame renovatie en efficiënte verwarming. Dit begint met een goed evenwicht tussen de isolatie, de ventilatie en de dichtheid van uw gebouw, evenals met een goede thermische regeling.

Zorg er vervolgens voor dat de bestaande installatie correct is afgesteld en onderhouden om de prestaties ervan te garanderen. Daarna is het tijd om te overwegen uw installatie te combineren met een hernieuwbare energiebron, zoals hierboven werd gesuggereerd. Een aanvullend ventilatiesysteem met dubbele flux kan de energie-efficiëntie en de luchtkwaliteit in uw woning nog verder verbeteren.

Datum van publicatie : 12/08/2019 13:22:00