Is het einde van de mazoutketels aangebroken? De nieuwe vloeibare brandstoffen brengen redding!

Als Europa zijn klimaatneutrale doelstelling tegen 2050 wil halen, dan kan dit enkel via een geleidelijke overschakeling op koolstofneutrale technologieën en van het gebruik ervan op de markt van nieuwe verwarmingsbrandstoffen.

Is mazout dan gedoemd om te verdwijnen? Vandaag de dag blijft mazout zowel een budgetvriendelijke als een efficiënte verwarmingsoplossing voor heel wat consumenten, zeker nu hoe langer hoe meer mensen zijn overgeschakeld op een exemplaar van de nieuwste generatie condensatiestookolieketels. 


Om duurzamer te verwarmen met behoud van de stookolieketel kunnen consumenten opteren voor een hybride systeem met warmtepomp, een thermodynamische boiler of een pelletkachel. Maar we vestigen ook veel hoop op de ontwikkeling van nieuwe vloeibare brandstoffen.

De verdwijning van de mazoutketels is dus nog niet voor morgen!Verschillende soorten nieuwe brandstoffen 

Er is bijzonder veel onderzoek gedaan naar hernieuwbare brandstoffen. We kunnen grosso modo vier verschillende categorieën van nieuwe vloeibare brandstoffen onderscheiden: 


- Waste-To-Liquid brandstoffen op basis van groene afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld FAME of MEVZ (methylestervetzuur) 


Het gaat hier om een biodiesel of een biomazout die gemaakt wordt op basis van gerecycleerde dierlijke en plantaardige oliën. Deze brandstof is al op grote schaal beschikbaar en wordt bijgevolg nu al heel veel gebruikt in de transportsector.

FAME is biologisch afbreekbaar, heeft een laag zwavelgehalte en wordt gemengd met mazout of diesel om de verwarmingsbrandstof nog properder te maken. FAME stoot niet meer CO2 uit bij de verbranding dan de hoeveelheid die gebruikt wordt bij zijn productie. FAME is daarom een klimaatneutrale brandstof. 


- De HVO brandstoffen op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën  


Met waterstof behandelde plantaardige olie of HVO (hyrdrotreated vegetable oil), is de meest gebruikte en de meest veelbelovende vloeibare brandstof. Hij produceert 80% minder CO2 dan traditionele stookolie en dat met productiekosten die vergelijkbaar zijn aan die van mazout.  

Deze alternatieve, duurzame brandstof wordt gemaakt op basis van al dan niet gebruikte plantaardige oliën en vetten die behandeld werden met brandstof. Hij kan zonder enig risico worden gebruikt voor dieselwagens en voor hedendaagse stookolieketels. 


- Biomass-To-Liquid (BTL) brandstoffen op basis van plantaardige biomassa


Deze brandstoffen worden vervaardigd uit biomassa. Het gaat hier dan om plantaardig afval, houtpulp, zetmeel of algen. BTL-brandstoffen zijn koolstofneutraal.

Er lopen momenteel ook experimenten om BTL-brandstoffen te maken op basis van landbouwafval.

De productiekosten van BTL-brandstoffen zijn vandaag nog hoog, maar deze zouden mettertijd moeten verlagen.


- Power-to-Liquid brandstoffen op basis van CO2 en elektriciteit


Deze E-fuels zijn hernieuwbare vloeibare brandstoffen die geproduceerd worden op basis van duurzame zonne- of windenergie, water en koolstofdioxide (CO2). De groene stroom die teveel wordt opgewekt wordt vloeibaar door elektrolyse en kan op deze manier gemakkelijk gestockeerd worden met het oog op duurzame verwarming. Toekomstperspectieven van de nieuwe vloeibare brandstoffen

De marktintroductie van nieuwe vloeibare brandstoffen zal stapsgewijs gebeuren. In een eerste tijd zullen ze samen gebruikt worden met mazout alvorens de enige, volwaardige energiebron te worden. De kosten voor hun productie blijven vandaag hoog, maar deze zullen gaandeweg lager worden.


Wat is het goede nieuws voor de mazoutverbruikers dan? Wel met vloeibare brandstoffen zullen zij hun stookoliecondensatieketel kunnen blijven gebruiken.

Datum van publicatie : 12/05/2020 14:00:00