Hoe wordt het kliksysteem toegepast binnen de context van de taxshift?

Op 1 november 2015 kondigde de federale regering een verhoging van de accijnzen op motorbrandstoffen aan. Deze accijnsverhogingen maken deel uit van de veelbesproken taxshift. In dit kader besliste de regering om de accijnzen op diesel de komende jaren verder te laten stijgen; in de periode 2016-2018 zou een tank diesel van 50 liter zo 3,03 euro duurder worden. De maatregelen binnen de taxshift voorzien ook dat de accijnzen op eenzelfde tank benzine in 2016 zullen dalen om de rest van de periode 2016-2018 op hetzelfde niveau te blijven. De federale regering gebruikt hier enerzijds het positief kliksysteem om de accijnzen op diesel te verhogen, en anderzijds het negatief kliksysteem om de accijnzen op benzines te laten dalen en stabiliseren. Deze dubbele toepassing heeft te maken met de maatregelen die in de taxshift zijn voorzien om de zogenaamde verdieseling tegen te gaan.

Datum van publicatie : 08/03/2016 09:28:00