Hoe werkt het negatief of omgekeerd kliksysteem?

Bij een verhoging van de maximumprijs van motorbrandstoffen boven een bepaalde drempel, voorziet dit systeem in een verlaging van de bijzondere accijns als compensatie voor de BTW-meeropbrengst.

Het negatief kliksysteem heeft als doelstelling de stijging van de maximumprijs van brandstoffen te temperen voor de consument. Bij iedere stijging van de maximumprijzen van motorbrandstoffen die voortvloeit uit de programmaovereenkomst en waarbij het brandstofproduct (benzines en diesel) de richtprijs overschrijdt, kan de bijzondere accijns verlaagd worden met een bedrag dat gelijk is aan de BTW-meeropbrengst. Met het omgekeerd kliksysteem wordt de stijging van de maximumprijs van de motorbrandstof waarop het systeem wordt toegepast, in zekere mate getemperd.

Datum van publicatie : 06/03/2016 14:58:00