Hoe vaak wordt het kliksysteem toegepast?

Het kliksysteem, zowel positief als negatief, wordt op regelmatige basis toegepast om de accijnzen op brandstoffen aan te passen. Als we kijken naar de voorbije jaren, dan moeten we vaststellen dat de toepassing van een positief of negatief kliksysteem vaak gelinkt is aan een bepaalde periode. In de periode 2003-2005 werd vooral een positief kliksysteem toegepast om zo geleidelijk de bijzondere accijns op motorbrandstoffen te verhogen in die jaren.

Omwille van de enorme stijging van de maximumprijzen van petroleumproducten in de loop van de zomer van 2007, besliste de regering om het negatief kliksysteem toe te passen, nadat ze dit systeem het jaar ervoor had bevroren. In 2007 en 2008 wordt het negatief kliksysteem bijgevolg regelmatig toegepast. 

Datum van publicatie : 08/03/2016 09:15:00