Het afschakelplan ...... mensen bang maken en ......waarom ?

Wie heeft er belang bij zo'n afschakelplan of bij het afkondigen van " een structureel te kort" ?

Wij hebben tijdens de winter 2014-2015 steeds geschreven .... er komt geen afschakeling ,omdat er gewoon geen te kort is ......duizenden mensen hebben zeer veel geld geinvesteerd in allerlei oplossingen en allemaal voor niets.

Ondertussen is nu ook alles wettelijk geregeld zodat men voldoende mag importeren als er een structureel te kort wordt aangekondigd.

Het grote probleem vorig jaar was geen technisch probleem om voldoende te importeren, maar de manier waarop het maximum vermogen, dat zou mogen geimporteerd worden, berekend werd

Dit probleem is nu opgelost ... nml wanneer er een structureel te kort wordt aangemeld , dit is 7 dagen voor een eventuele afschakeling , mag men de berekeningsformule aanpassen, waarmee men, het maximum vermogen dat mag geimporteerd worden, berekent .

Deze formule mag zodanig worden aangepast dat men , het vermogen wat men denkt te kort te komen meer mag importeren , probleem opgelost .

Meer import via Nederland, waar 75 % in handen is van één producent.Maar ..... vanaf dan gaat het geld kosten ....!!!

Vanaf het ogenblik dat er een structureel te kort is aangemeld , gaat ook de speciale balancing fee inwerking.

De maatschappijen die te weinig stroom ter beschikking stellen, moet aan degene die de stroom leveren om de balans te herstellen , een speciale balancing fee betalen van 4500 €/ Mwh (dat is 100 maal de normale prijs van 1 Mwh stroom ).

Wanneer men toch zou afschakelen vervalt voor de periode dat er wordt afgeschakeld deze fee ,omdat er op dat ogenblik geen onbalans meer is .

Een periode van structureel te kort aankondigen en niet afschakelen is een goede zet voor de maatschappijen die nog over reserve stroom beschikken . bv 500 mW leveren gedurende 3 uur om de balans terug in evenwicht te krijgen en alzo een afschakeling te voorkomen is 6.750.000 € waard , (dat is ongeveer de winst die een elektriciteit leverancier heeft op 100 000 gemiddelde klanten per jaar) .

Dit alles is ook de oorzaak waarom de kleine elektriciteitsleveranciers de mensen bang maken voor een afschakeling , de mensen aanraden niet te veel te verbruiken , omdat zij willen voorkomen, dat er een periode van structureel te kort wordt aangemeld.

Want dan gaat er niet veel stroom meer te koop zijn op de beurs of wel aan zeer hoge prijzen of moeten zij , wanneer zij niet voldoende vermogen kunnen leveren, die balancing fee van 4500 € / Mwh betalen .

Dus de grote producenten gaan het nooit niet laten gebeuren dat er wordt afgeschakeld want dan vervalt de speciale balancing fee en dan verdwijnt er een dikke bonus .Hoe simpel kan toch alles zijn ....als de regels in uw kraam passen ..!!!!


Ing Coekaerts Omer
Energie-expert
www.elektriciteitsprijzen.com

Datum van publicatie : 17/01/2016 16:35:00