Heeft u de auto nog nodig in 2025?

Automobielfederatie FEBIAC deed onlangs een consumentenonderzoek bij de Belgen naar het autogebruik en -bezit in 2025. En wat blijkt? Wij rekenen vandaag en in de nabije toekomst nog het meest op onze eigen auto om ons te verplaatsen.

Maar liefst 83% van de Belgen rekent in eerste instantie op de eigen wagen om op een efficiente manier mobiel te zijn. Een op twee Belgen rekent uitsluitend op de eigen wagen om aan de mobiliteitsnoden te voldoen. Willen we andere vormen van mobiliteit dan geen kans geven? Het antwoord op deze vraag is genuanceerder dan de onderzoeksresultaten op het eerste gezicht laten uitschijnen.    

Wie efficient mobiel wil zijn (lees: niet in de file wil staan of niet uren onderweg wil zijn naar zijn bestemming), maakt gebruik van alternatieve mobiliteitsoplossingen die een aanvulling zijn op het autogebruik voor specifieke verplaatsingen; we denken hierbij bijvoorbeeld aan metro of bus. 35% van de Belgen maakt al eens, naast de auto, gebruik van alternatieve oplossingen om op specifieke plaatsen te geraken.    

13% van de Belgen kiest er bewust voor om geen eigen auto te bezitten of om deze zo weinig mogelijk te gebruiken. Financiele of ecologische motieven vormen vaak de oorzaak voor deze beslissing. Volgens FEBIAC bestaat deze groep vooral uit stedelingen die, meer dan anderen, keuzen hebben uit alternatieve mobiliteitsoplossingen om hun bestemming te bereiken. 

Volgens FEBIAC denkt de Belg er niet alleen zo over wat zijn huidige mobiliteitssituatie betreft, maar ook wat de nabije toekomst betreft. De Belg verwacht van de overheid trouwens een pragmatisch mobiliteitsbeleid waarin de auto een centrale plaats inneemt en waarin de auto erkend wordt als de spil van persoonlijke mobiliteit. Dat betekent dat de Belg vandaag zijn auto nog steeds ziet als de ultieme uiting van zijn vrijheid en dat andere mobiliteitsoplossingen hun belang moeten hebben in deze specifieke context. Zo ziet de Belg het nut van openbaar vervoer wel in, maar enkel als een middel om congestie en files te bestrijden. Voor meer dan 80% van de Belgen is het openbaar vervoer zeker geen optie als uniek vervoermiddel, voor 35% kan het openbaar vervoer een efficiente aanvulling zijn op het vervoer per auto, vooral in een stedelijke omgeving. 

Haken de mobiliteitsplannen van grote Vlaamse steden als Gent en Antwerpen dan wel in op wat de Belgische burger verwacht inzake mobiliteit? Of de mobiliteit in deze steden vandaag al dan niet beter is dan voorheen, laten we in het midden. Volgens de politici van de steden in kwestie enerzijds werpt het mobiliteitsbeleid zijn vruchten af, op sociale media en internetfora anderzijds wemelt het van de reacties die de complete waardeloosheid van de plannen aan de kaak stellen... Mobiliteitsplannen waarin de auto enigszins moet wijken voor andere oplossingen zullen het moeilijk krijgen om aanvaard te worden door de burger. Deze laatste heeft het gevoel dat zijn vrijheid wordt beknot en dat basisrecht moet te allen tijde bevoorrecht worden door de overheid. 

Het staat vast dat we in België afstevenen op blijvende mobiliteitsproblemen als de overheid geen manier vindt om alternatieve mobiliteitsoplossingen in te zetten als een aanvulling op de auto. En dat is een ware uitdaging want u en ik vinden dat we de auto nog steeds zullen nodig hebben over 10 jaar om ons op een efficiente manier te verplaatsen...

  


Datum van publicatie : 19/06/2017 14:28:00