Heeft de auto-industrie iets geleerd uit dieselgate? Blijkbaar niet

Het lijkt er sterk op dat de auto-industrie niets heeft geleerd uit het dieselgateschandaal en dat u dus nog steeds iets op de mouw wordt gespeld wanneer de autoverkoper het met u heeft over de uitstoot van de wagen die u op het punt staat aan te kopen.

Eerst was er Volkswagen, maar nu zitten ook Fiat-Chrysler en Renault op de bank van de schuldigen. We kunnen zonder meer spreken van een ernstige crisis die de auto-industrie treft. Maar de auto-industrie heeft de crisis enkel aan zichzelf te danken...

Uit een onderzoek van de milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) blijkt dat de kloof tussen het beloofde en het werkelijke verbruik van een personenwagen ondertussen is opgelopen tot 42%. Dit grote verschil maakt dat de uitstoot van kooldioxide of CO2 door auto's de afgelopen jaar nauwelijks is gedaald en dat u als bestuurder gemiddeld 550 euro per jaar meer kwijt bent aan brandstof.

T&E stelt dat autofabrikanten gretig gebruik maken van achterpoortjes in de testprocedures om hun auto's zuiniger te laten blijken dan ze in de realiteit zijn. Wellicht wordt verboden software ingezet die registreert of er test aan de gang is, met als effect dat de uitstoot van CO2 tijdelijk wordt teruggeschroefd. Niets nieuws onder de horizon dus... En vooral de consument blijft hier de dupe van; hij rijdt met een wagen die meer verbruikt dan wat hem is beloofd en de CO2 uitstoot blijft even hoog.

De gevolgen van al dat gesjoemel blijven evenwel niet uit voor de autofabrikanten. Volkswagen spendeerde inmiddels een fortuin om de gedupeerde klanten enigszins schadeloos te stellen en om zijn reputatie te vrijwaren, Mitsubishi werd opgeslorpt door Nissan na een weinig verkwikkend verhaal over de vervalsing van homologatiegegevens inzake CO2-uitstoot, en Mercedes-Benz wordt ervan verdacht verboden software te gebruiken. En dan hebben we het nog niet over de persoonlijke gevolgen voor de directie van de betrokken autofabrikanten.

Toch leidden al deze ontwikkelingen tot ernstige vragen over de toekomst van de dieseltechnologie. Verscheidene fabrikanten geven ook aan de toekomstige investeringen in deze technologie terug te schroeven en zich te beperken tot wat echt nodig is.

Om paal en perk te stellen aan deze praktijken en opdat u met kennis van zaken en in volle transparantie uw volgende wagen zou kunnen aankopen, gaan er hoe langer hoe meer stemmen op voor een onafhankelijke Europese toezichthouder die de toelatings- en homologatietests gaat controleren. Of die er ook komt, is momenteel nog koffiedik kijken. Feit is dat de regelgeving inzake toelatingstests sowieso strenger zal worden in de komende jaren.

In zijn onderzoek besluit T&E dat de auto-industrie alvast geen lessen heeft geleerd uit dieselgate. Hopelijk heeft u, de klant van de auto-industrie, dat we gedaan en informeert u zich voortaan nog beter alvorens een wagen aan te schaffen.    

Datum van publicatie : 26/01/2017 17:23:00