Grote meerderheid CARBU.COM klanten zeer tevreden

CARBU.COM, het platform met informatie over brandstoffen, peilt continu naar de tevredenheid van z'n klanten die een bestelling voor stookolie plaatsten via het platform. Elke CARBU.COM klant die stookolie bestelt, krijgt twee weken na het plaatsen van de bestelling de uitnodiging om deel te nemen aan een tevredenheidsenquête. Sinds het begin van dit traject hebben een kleine 160 klanten in heel België online uiting gegeven aan hun mening.


Een uitstekende kwaliteit op alle niveaus

Aan de klanten wordt gevraagd de service te evalueren en die een score te geven die varieert tussen 'uitstekend' en 'totaal onvoldoende'. 

95% van de respondenten geeft CARBU.COM een goed tot uitstekend voor de algemene kwaliteit van z'n dienstverlening.

CARBU.COM behaalt een gelijkaardig resultaat voor de kwaliteit van de mazoutlevering zelf. Ook voor dit punt geeft 95% van de klanten een goed tot uitstekend aan CARBU.COM. Deze vraag dekt o.m. aspecten als het respecteren van de timing van levering, en de algemene coördinatie van bestelling tot levering.

Een laatste vraag peilt naar de tevredenheid over de kwaliteit van de organisatie van de mazoutlevering door de leverancier. En ook voor dat punt behaalt CARBU.COM een zeer goed resultaat: bijna 98% van de respondenten geeft hier een goed tot uitstekend aan. 


CARBU.COM is opgetogen over deze eerste resultaten en blij dat z'n continue inspanningen voor een optimale kwaliteit in het traject van bestelling tot levering van mazout - van a tot z - zo gewaardeerd wordt door z'n klanten, ongeacht de gemeente waar ze woonachtig zijn. CARBU.COM wenst dit traject nog verder te optimaliseren.

Verwarmt u met stookolie, maar bestelt u nog niet via CARBU.COM? Consulteer dan onze pagina's met informatie over stookolie en blijf op de hoogte van de aanbiedingen die CARBU.COM regelmatig in petto heeft voor z'n klanten.Datum van publicatie : 02/05/2016 16:33:00