Eindelijk reactie in de pers ivm ingreep van de regering op de brandstofprijzen vanaf 1 april 2016

Eindelijk reactie in de pers ... over de ingreep van de regering .... 

reactie van de heer Jean-Pierre Van Dijk van de petroleumfederatie in De Morgen is  volledig " van de pot gerukt " ,

ik kan dat zelfs besteppelen als wereld-vreemd ..!!!!!


Wij hebben aan de woordvoersters van Minister Peeters en Marghem reeds enige dagen geleden om reactie gevraagd ..... maar tot vandaag zonder gevolg


Waarom verzweeg de regering deze ingreep ?????

 

Niemand heeft het gemerkt .... maar de regering heeft op 1 april 2016 de prijzen van de brandstoffen verhoogd door de indexatie  van de distributiemarge niet toe te passen .

Er werd bewust niet gecommuniceerd  over de impact voor de consument van deze index-sprong ..... noemt men dit openheid van bestuur ...???

De derde keer binnen 6 maanden dat men de automobilist een prijsverhoging van de brandstoffen cadeau doet, die oorspronkelijk niet of later voorzien was .

- Eerst in november 2015 door het vervroegd invoeren van de accijnsaanpassingen op diesel ( 1 november 2015 ipv 1 januari 2016 )

- op 1 januari 2016 door de daling van de accijnzen van november 2015 op benzine ongedaan te maken ( door een fout in een KB )  

-  nu door de distributiemarge van de brandstoffen te verhogen  ( of beter niet te laten dalen )   


De distributiemarges van de brandstoffen worden elke 6 maanden telkens op 1 april en 1 oktober geIndexeerd op een manier zoals is vastgelegd in de programmaovereenkomst.

Maar nu ....  werd er plots op 30 maart 2016  in allerijl een avenant  opgesteld en getekend door de bevoegde ministers Marghem  en Peeters .

De programmaovereenkomst voorziet degelijk  in art. 10 §2 dat er aanpassingen kunnen gebeuren.

In de avenant van 30 maart 2016  vindt men de nieuwe distrubutiemarges van 1 april 2016, maar deze zijn 100 % gelijk aan deze die reeds van toepassing waren vanaf 1 oktober 2015 .

Het gevolg was dat deze avenant op 1 april 2016 geen impact had op de prijzen voor de consument , u zult zich afvragen wat is dan het probleem ?  

Wanneer men wel de indexatie had doorgevoerd dan waren de officiÃÂ"le maximumprijzen gedaald.

Ik heb al diverse malen aan de kabinetten van de bevoegde ministers gevraagd om de impact van deze index-sprong te communiceren.   

 

Wij hebben nu op onze manier met de parameters die we zelf hebben berekend en die we kunnen vinden .....  de berekening gemaakt .

  Het resultaat was dat de distributiemarge van  Diesel en Benzine met ongeveer 5 â‚¬ / 1000 l  had moeten dalen  en die van stookolie met 3.5 € / 1000 L

 Dus dat wil zeggen dat volgens onze berekening  de officiÃÂ"le maximumprijs van  Diesel en Benzine ongeveer met   0.6 €ent / liter  had moeten dalen  en  de prijs van stookolie met 4.2 € / 1000 L .

Waarom werd deze boodschap niet aan de consument medegedeeld ?


Wie is de echte drijvende kracht achter deze verhoging van distrubutiemarge ?

- Als men weet dat men zeer hoge kortingen geeft  in zeer veel tankstations  dan is mijn vraag waarom moet men dan de distributiemarge verhogen ?

  Bv  de distributiemarge van diesel is  162 € / 1000 L  dat is 16 €ent / liter ,

  wanneer men weet dat men kortingen geeft in de tankstations van bv 14 €cent btw incl dat is 11.5 €cent excl btw 

   dat wil zeggen dat er nog  maar 4.5 €cent / liter overblijft .

- Ook voor stookolie geven bepaalde leveranciers  korting van 30 € en hoger per 1000 Liter btw inbegrapen .


- Wie heeft er durk uitgeoefend , om nu positief te antwoorden op de vraag van Brafco die al jaren oud is , om de marge op stookolie te verhogen ?

 

  Wij proberen een antwoord te vinden op deze vragen .  

   

Coekaerts Omer

0494 92 43 28

Energie-expertDatum van publicatie : 31/05/2016 09:59:00