Driemaandelijkse wijziging van de maximumprijzen van petroleumproducten.

Aanvulling op de Programma-overeenkomst inzake de maximum verkoopprijzen van petroleumproducten, wordt begin april een indexering op de prijzen van benzine, stookolie 50S en Extra, propaan en lpg toegepast. Het is evenwel niet nodig om zich te haasten naar het tankstation, want de prijsverschillen zijn miniem. Het gaat om enkele tientallen centiemen. Deze indexering heeft geen impact op de dieselprijs. 

Waaruit bestaat deze driemaandelijkse indexering dan? Het gaat om een herziening van:

- de respectievelijke distributiemarges;

- de bijdrages voor het stockeren en beheren van strategische petroleumvoorraden;

- de overgang van winter- naar zomerkwaliteit van het biocomponent EMAG in diesel.

Datum van publicatie : 03/04/2018 10:30:00