Dieselgate? Wijder verspreid dan we denken

In september 2015 kwam de grootschalige fraude met de emissiewaarden van 11 miljoen Volkswagen-dieselauto?s aan het licht. Wij, consumenten waren in shock. Ondertussen heeft de Duitse autogigant wel een aantal maatregelen genomen, maar toch blijven de Volkswagenbedrijven sancties riskeren in alle landen waar de gemanipuleerde wagens rondrijden. Ook het verantwoordelijke topkader kan nog steeds persoonlijk worden vervolgd.

 

De affaire blijft een jaar na het aan het licht komen ervan, nog steeds nazinderen? en wat erger is, Volkswagen blijkt niet het enige automerk te zijn waar er gesjoemeld wordt met emissiewaarden. Zo schreef de Financial Times enige weken geleden dat er ook met Renault een probleem is. De Britse krant baseert zich hiervoor op gesprekken met drie leden van de offici?le onafhankelijke technische commissie die de vervuilende emissies van dieselwagens controleert.

 

Het gaat meer bepaald om de emissie van NOx (stikstofoxiden NO en NO2). Hoewel NO niet schadelijk is in de gangbare concentraties in de atmosfeer, wordt NO2 wel gelinkt aan een aantal milieu- en gezondheidsissues. Om te weten welke de schadelijke gevolgen kunnen zijn, raadpleeg je best ons artikel over fijn stof.

Volgens een recent Europees onderzoek is ongeveer 80% van de schadelijke NOx emissies te wijten aan verkeer en transport, en dan meer bepaald aan dieselmotoren. En net bij de emissiewaarden van deze schadelijke stikstofoxiden heeft de controlecommissie onregelmatigheden vastgesteld bij Renault Captur modellen. Tijdens de tests bleek immers dat het apparaat waarmee NOx wordt klem gezet (en daarna opgeslagen) te snel functioneerde zodat de wagen tijdens de tests minder NOx uitstootte, iets wat de wagen niet in werkelijkheid doet, integendeel.

De Commissie kwam dan ook tot zeer bezwarende resultaten voor Renault. In een situatie waarin de wagens werkelijk rijden, overschrijden 8 op 13 Renault-wagens 7 keer de toegestane waarden voor NOx emissie; Renault behoort hiermee tot de top van de meest vervuilende wagens.

Deze bezwarende bevindingen staan evenwel niet in het officieel rapport van de tests en daar wringt het schoentje net, aldus de Financial Times. Integendeel, de Renault Captur modellen komen er als ??n van de minst vervuilende modellen uit. Het Volkswagenschandaal kwam aan het licht omdat er een te groot verschil was tussen de emissiewaarden van de auto in gebruik met die van de auto in testfase. Volgens de Financial Times heeft de Franse regering het rapport gemanipuleerd omdat de Franse staat 20% aandelen heeft in Renault?

Of de Britse krant gelijk heeft, valt nog af te wachten. Feit is dat Renault zelf aangeeft dat er problemen zijn met het apparaat dat de NOx klem zet alvorens ze te stockeren. Volgens de Franse autoconstructeur ligt een calibreringsfout aan dit apparaat aan de basis van de foutieve emissiewaarden en zou dit euvel moeten verholpen zijn voor het einde van 2016? De Franse staat blijft momenteel de kop in het zand steken?

Het is duidelijk dat we als consument eigenlijk niet kunnen afgaan op de emissiewaarden die de constructeurs ons voorhouden. Als consument die bewust opteert voor een milieuvriendelijke wagen, kan je bedrogen uitkomen. Het wordt tijd dat aan dergelijke praktijken paal en perk wordt gesteld en dat overheden hier hun verantwoordelijkheid in nemen? Die stap hebben we vooralsnog niet gezet.

Datum van publicatie : 12/10/2016 05:20:00