Diesel of benzine: that's less and less the question...

Met z'n allen zijn we er altijd van uitgegaan dat het goedkoper rijden is met een dieselwagen dan met een benzinewagen. Zeker als je meer dan 20.000 kilometer per jaar doet. De gewijzigde autofiscaliteit en een aantal nieuwe parameters leggen die lat, aldus mobiliteitsorganisatie VAB, nu op 30.000 kilometer. Om tot deze conclusies te komen, voerde VAB een aantal budgettests uit. Een duurdere aankoopprijs, en hogere kosten op het vlak van belastingen, onderhoud, verbruik en brandstofprijzen zorgen ervoor dat dieselwagens aan populariteit inboeten, ook bij wie meer dan 30.000 kilometer per jaar rijdt. Uit de tests van VAB blijkt dat 4 op 10 dieselwagens zelfs na 30.000 kilometer niet goedkoper zijn dan benzinewagens. Voor het merendeel van de Belgen die jaarlijks slechts om en bij de 15.000 kilometer afleggen, was het kopen van een dieselwagen sowieso al niet interessant. En voor de Belgen die overblijven is het dat nu ook niet meer... De frequente berichtgeving over autoconstructeurs die sjoemelen met dieselmotoren heeft de eens zo populaire brandstof ook niet echt geholpen. 


Waarom u beter voor benzine kiest

Voor het verschil in aankoopprijs alleen moet je het niet meer doen: benzinewagens zijn anno 2017 bijna even duur als dieselwagens. Hoe komt dat? Het prijsverschil is kleiner geworden omdat er in de huidige zuinige benzinemotoren zwaar is geinvesteerd. Er wordt nu duurdere technologie gebruikt die enkel voor dieselmotoren was voorbehouden. Als dieselwagens in de toekomst evenwel aan de strengere NOx norm (om fijnstofwaarden te doen dalen) moeten voldoen, dan zullen ze een flink pak duurder worden. Een benzinewagen is ook in dat opzicht een bewustere en slimmere keuze. 

Omdat het prijsverschil van beide brandstoffen aan de pomp normaal gezien nog kleiner zal worden, is de kans groot dat het omslagpunt - het punt waarop het voor een consument interessanter is om met een dieselwagen te rijden - tegen 2018 op 40.000 kilometer zal liggen. Dat betekent dat alleen wie regelmatig enorm veel kilometers afmaalt nog voordeel zal halen uit diesel. Er wordt verwacht dat het aantal klanten voor dieselwagens drastisch zal afnemen en dat autoconstructeurs dan ook eerder gaan investeren in andere technologieen. Vanuit het perspectief van de kosten voor verbruik, aanschaf, onderhoud, brandstof, en vanuit milieuoverwegingen, is kiezen voor een benzinewagen vandaag de verstandigste keuze. 


Welke auto kiezen in de toekomst? 

De vraag of we voor een diesel- of benzinewagen moeten kiezen, zal volgens sommige experten op zeer korte termijn helemaal niet relevant meer zijn. Kopers zullen zich binnen enkele jaren afvragen of ze nog voor een verbrandingsmotor of voor een elektromotor zullen kiezen. Er komen immers hoe langer hoe meer elektrische auto's op de markt. Autoconstructeurs blijven evenwel sceptisch wat de elektrische wagens betreft. Batterijen en elektriciteitstoevoer zijn moeilijk te nemen hindernissen in hun ogen. De verkoop van elektrische wagens stijgt in Europa ook niet spectaculair: in 2016 groeide die verkoop met 7% ten opzichte van 2015 (in Belgie met meer dan 50%); dat betekent dat ook de consument voorlopig niet mee wil. 

Is er dan een alternatief voor de benzinewagen? De brandstofcel misschien, die energie levert op basis van waterstof. Een aandrijving die al bewezen heeft dat ze werkt en die sommige constructeurs al aanbieden. Maar de technologie blijft duur omdat ze niet op grote schaal wordt geproduceerd. En de overheid? Die moet ongetwijfeld investeren in de aanpassing van de infrastructuur en moet hierbij zowel rekening houden met de hierboven beschreven tendensen op het vlak van personenwagens, maar ook met opkomende alternatieve mobiliteitsvormen. Zo moet autodelen gestimuleerd worden en moeten de mogelijkheid op het vlak van openbaar vervoer zeker verder uitgebreid worden. En wellicht moeten we voor de benzinewagen ook nog een plaatsje laten. Dieselwagens lijken definitief passé...

Datum van publicatie : 14/02/2017 16:50:00