De markt voor alternatieve motorbrandstoffen in België groeit

Recent kondigde Colruyt een miljoeneninvestering aan in waterstof als groene brandstof en ook zitten aardgas- of CNG-wagens in de lift in ons land. De zoektocht naar alternatieve motorbrandstoffen is volop aan de gang.


Meer en meer wagens op CNG wereldwijd en in België

Wereldwijd rijden er vandaag meer dan twintig miljoen voertuigen rond op aardgas. Met dit gas, CNG (compressed natural gas) verwarmen we ook onze huizen. De voorstanders van CNG prijzen het vooral omdat het minder vervuilend is dan diesel of benzine, maar ook omdat het veiliger is. België telt nu zo'n 2.000 auto's op CNG en volgens diezelfde voorstanders zien verschillende constructeurs meer toekomst in deze technologie dan in de elektrische auto. Ondertussen groeit ook het aantal tankstations dat uitgerust is met een CNG-pomp.


Voordelen verbonden aan rijden op CNG

CNG is dus niets anders dan het bekende aardgas en bestaat voornamelijk uit methaan. In tegenstelling tot LPG is CNG lichter en mogen aardgaswagens ook in ondergrondse garages parkeren. 

Welke voordelen heeft CNG nog? Volgens de voorstanders zijn er heel wat voordelen verbonden aan rijden op CNG: veiliger, 12% minder CO2-uitstoot dan diesel, 27% minder dan benzine, een lage uitstoot van fijn stof, 25% goedkoper aan de pomp dan diesel, een autonomie van 500 km, een stille en betrouwbare motor, en een almaar toenemend gamma aan wagens...

Nadeel is wel dat een nieuwe aardgas- of CNG-wagen bij de aankoop zo'n 2.000 à  3.000 euro meer kost dan een traditionele benzine- of dieselwagen.


Nog andere alternatieve motorbrandstoffen

De zoektocht naar properder motorbrandstoffen en naar alternatieven voor fossiele brandstoffen (diesel of benzine), blijkt ook uit de miljoenen euro die Colruyt investeert in waterstof als groene brandstof. Dankzij elektrolyse (de verspreiding van elektrische stroom in water of lucht) wordt groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind of zon, mogelijk. Bovendien stoot waterstof enkel maar waterdamp uit en geen broeikasgassen. Het is dus een 100% propere energiedrager. Colruyt wil op korte termijn waterstof aan het tankstation kunnen aanbieden.

Ook onderzoeksorganisatie VITO doet research naar alternatieve brandstoffen en zet hierbij vooral in op hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa (hout, organisch afval, ...) en gassen (biogas, afvalgas, rookgas, ...).


Vanuit verschillende hoeken wordt de weg naar het gebruik van alternatieve motorbrandstoffen mogelijk gemaakt en gestimuleerd. Vraag blijft natuurlijk of de hedendaagse autobestuurder al klaar is om op CNG, waterstof of afvalgas te rijden, en - zeker niet minder belangrijk - of de politieke wereld al werkt aan een wettelijk kader voor het gebruik ervan. De (nabije) toekomst zal het uitwijzen.Datum van publicatie : 11/04/2016 08:24:00