Kilometerheffing in Brussel: gebrek aan overleg?

De inverkeerstellingsbelasting en de verkeersbelasting, die misschien plaats zullen ruimen voor de 'slimme' kilometerheffing, zouden weldra verleden tijd kunnen zijn in het Brusselse Gewest. Een terugblik op een project dat niet op unanieme goedkeuring kan rekenen. 


De stad Brussel, die onlangs een zone 30 is geworden, doet van zich spreken op het vlak van mobiliteit. De Brusselse regering koestert al enkele maanden nog een ander project, SmartMove genaamd. SmartMove past binnen een hervorming van de autofiscaliteit door een heffing op het gebruik van de wagen op een dagelijkse kilometerbasis, in plaats van op een jaarlijkse forfaitaire basis. 


Ongunstig tariefstelsel tijdens de spitsuren

Wat schuilt er achter die nieuwe autofiscaliteit? De Brusselse overheid wil eigenlijk gewoon de files in de stad verminderen en de vervuiling terugdringen door middel van een tariefstelsel dat ongunstig is voor de grootste gebruikers tijdens de spitsuren. Het is de bedoeling om het huidige verkeersvolume met 10% te verlagen. 


Deze fiscaliteit zou uiteraard niet enkel betrekking hebben op Brusselse voertuigen, maar op elk gemotoriseerd voertuig dat zich binnen het gewest verplaatst. Het is dus een manier om de pendelaars te ontmoedigen om nog langer met de eigen wagen naar Brussel te komen.


De regeling zou ook gelden voor gemotoriseerde tweewielers, met uitzondering van de klassen A en B. 


Het tarief zal worden bepaald aan de hand van het fiscale vermogen van het voertuig, het aantal gereden kilometers en het tijdstip van de verplaatsingen (dal- of spitsuren). 


Bestuurders van elektrische voertuigen of van tweewielers met een lichte motor kunnen op beide oren slapen: voor een fiscale paardenkracht van 0 tot 7 bedraagt deze heffing voor hen nul euro per dag. 


Voor wie maar heel af en toe naar Brussel gaat, zou er een forfaitair systeem komen: de daypass. Het lijkt er wel op dat dit forfaitaire dagtarief ook ontradend zal werken op veel gebruikers. 


Wat met de andere gewesten?

Voor de Brusselaars zal de SmartMove-heffing de huidige inverkeerstellingsbelasting (met uitzondering van voertuigen met 15 of meer fiscale pk's) en de verkeersbelasting vervangen.


Vlamingen en Walen zullen daarentegen nog steeds de BIV en verkeersbelasting verschuldigd zijn en zullen daarenboven een bijdrage aan SmartMove moeten betalen wanneer ze zich binnen Brussel verplaatsen met hun voertuig. Voor hen geldt dus wat sommigen een 'dubbele fiscale straf' noemen. 


De gevolgen voor automobilisten uit andere gewesten lijken dus aanzienlijk. Daarom is overleg met Vlaanderen en Wallonië nodig, maar beide gewesten werden niet op voorhand geraadpleegd door de Brusselse regering.  Het spreekt voor zich dat de dialoog moeilijk verloopt en dat het beruchte overleg, dat al is uitgesteld, wellicht weinig kans op slagen heeft. 


Ondertussen kan men zich afvragen of het Brusselse Gewest zichzelf niet in de voet schiet. De Brusselse economie, die het al moeilijk heeft, dreigt het slachtoffer te worden van een dergelijke fiscale afstraffing van pendelaars en bezoekers uit de andere gewesten. 

Datum van publicatie : 11/03/2021 11:48:00