Brandstofprijzen per 100 km: binnenkort een objectieve tool om de verschillende brandstofsoorten te vergelijken

Volgens een Europese richtlijn zijn tankstations vanaf 1 april 2022 verplicht een document te afficheren waarop de brandstofprijzen worden vergeleken op basis van een gemiddeld verbruik per 100 km. Op die manier wil men het verschil in rijkosten belichten tussen deze zes brandstoffen: benzine, diesel, lpg, elektriciteit, cng en waterstof. 

 

Motoren met een lage CO2-uitstoot bevorderen 

In de ogen van de Europese Unie is dit een manier om consumenten te stimuleren over te stappen op de schonere motoren die tegenwoordig op de markt zijn, zoals motoren op elektriciteit, aardgas of waterstof. Naast de aankoopprijs van het voertuig moet deze informatie het gemakkelijker maken om het gebruik van deze alternatieve niet-fossiele brandstoffen mee te nemen als criterium bij het kiezen van een nieuw voertuig. Zo wordt het voor de consument eenvoudiger om voor elke situatie het meest geschikte voertuig te kiezen op basis van transparante en uniforme gegevens over de verbruikskosten die bij de verschillende brandstoffen horen. 

 

Een indicator in euro per 100 km 

Naast de huidige weergave van de prijs per liter zullen tankstations een document moeten ophangen waarop de prijzen van de zes brandstoffen staan vermeld, berekend op basis van het gemiddelde verbruik per 100 km. Die indicatorwaarden worden elk kwartaal bijgewerkt. 

 

De indicator is ontwikkeld vanuit het principe dat elke brandstof zijn specifieke kenmerken heeft. Zo wordt elektriciteit niet in uitgedrukt in liter en kom je met een liter benzine minder ver dan met een liter diesel. Daarom werd een bedrag in euro per 100 km gekozen als methode om het op Europees niveau mogelijk te maken de brandstoffen goed met elkaar te vergelijken.  

 

Berekeningsmethode 

Voor elke brandstof zal de FOD Economie de brandstofprijs per 100 km bepalen volgens het gemiddelde verbruik over een afstand van 100 km, uitgewerkt op basis van de best verkochte automodellen. 

 

Dat gemiddelde verbruik wordt berekend volgens de WLTP-testprocedures (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) en vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde brandstofprijzen die in het voorgaande kwartaal zijn opgetekend.  

 

De berekeningsmethode levert zo per brandstofsoort een resultaat in euro per 100 km op, waardoor de consument een beter beeld krijgt van de kosten van de verschillende motoren.  

 

Datum van publicatie : 24/02/2022 16:53:00