Brandstofprijzen, perspectieven en tendensen op 9 januari 2017: prijzen blijven stijgen

Evolutie van de maximumprijs

Vandaag1 week1 maand1 jaar
Super 951,440 €/l+ 2,30 €c/l
+ 1,62 %
+ 4,40 €c/l
+ 3,15 %
+ 11,00 €c/l
+ 8,27 %
Super 95 - E10*1,459 €/l+ 145,90 €c/l
+ 0,00 %
+ 145,90 €c/l
+ 0,00 %
+ 145,90 €c/l
+ 0,00 %
Super 981,527 €/l+ 4,10 €c/l
+ 2,76 %
+ 6,40 €c/l
+ 4,37 %
+ 13,90 €c/l
+ 10,01 %
Diesel1,339 €/l+ 1,30 €c/l
+ 0,98 %
+ 3,60 €c/l
+ 2,76 %
+ 22,60 €c/l
+ 20,31 %
LPG0,484 €/l=
+ 0,00 %
+ 1,20 €c/l
+ 2,54 %
+ 7,40 €c/l
+ 18,05 %
*Super 95 - E10 is een nieuwe brandstof waarvoor we nog geen prijsvergelijkingen over een langere periode kunnen maken. 

Ter gelegenheid van het eerste nummer van de persnieuwsbrief van 2017, wensen wij u in eerste instantie een schitterend 2017 toe.

Begin dit jaar volgen de prijzen aan de pomp globaal genomen een opwaartse trend. Oorzaken zijn enerzijds de stijgende prijs voor een vat Brent op de markten (ingezet in december 2016) en anderzijds de driemaandelijkse aanpassing van de parameters die gebruikt worden voor de berekening van de officiele prijzen. Op dat vlak moeten we zeker de toename van de accijnzen met maar liefst 2,16% benadrukken.  Deze stijging was voorzien in de programmawet van 1 juli 2016 (toepassing van het cliquetsysteem) die een indexatie van de accijnzen voor diesel, loodhoudende en loodvrije benzine op 31 december 2016 stipuleerde. Ook de verhoging van de APETRA bijdrage - voor het beheren van de strategische petroleumvoorraden - heeft een invloed gehad op de actuele prijsstijgingen.

Omdat de olieproducerende landen die het OPEC akkoord officieel bekrachtigden zich tot op heden houden aan hun belofte om de productie te beperken en we inderdaad zien dat productiebeperkingen worden doorgevoerd, is de prijs voor Brent blijven stijgen tot eind vorig jaar; sinds de jaarwisseling is de prijs voor Brent evenwel volatiel. 

Op de markten blijven nog steeds vraagtekens bestaan over het respecteren van het OPEC-akkoord, wat de prijsvolatiliteit uiteraard in de hand werkt. 
Er wordt met argusogen uitgekeken naar de vergadering die het comite dat de toepassing van het akkoord moet begeleiden op 21 januari as. zal houden. 

Bij de opening van de markten gisterenochtend bedroeg de prijs voor een vat Brent 56,96$, wat neerkomt op een lichte terugval. 

Bij de opening van de markten gisterenochtend kende ook de euro een lichte terugval ten opzichte van de dollar en noteerde een waarde van 1,05295 dollar.    


Voorspellingen op korte termijn: stilte achter de storm

Nadat de prijs van alle brandstoffen de laatste weken is gestegen aan de pomp, voorzien we geen prijsveranderingen in de komende dagen. Wil je evenwel op de hoogte blijven van onze prijsvoorspellingen, raadpleeg dan onze speciale websiterubriek

Datum van publicatie : 10/01/2017 09:44:00