Benzine Loodvrij 95 en Loodvrij 98, wat is het verschil?

Een brandstof is een mengsel van verschillende koolwaterstoffen (o.a. octaan en heptaan) die er onder verschillende doseringen in aanwezig zijn. Men noemt de in % uitgedrukte verhouding tussen het gehalte octaan en heptaan het octaangetal

Volgens de Europese richtlijn heeft benzine SP98 een octaangetal van 98 en is het samengesteld uit 98% octaan en 2% heptaan; benzine SP95 heeft een octaangetal van 95 en is samengesteld uit 95% octaan en 5% heptaan. 


En wat de motor betreft?

De verhouding tussen octaan en heptaan heeft een impact op het zelfontbrandingsmechanisme van de motor. In de praktijk ontvlamt SP98 aan een hogere temperatuur en druk dan SP95. Dit onderscheid is het resultaat van hoe de verschillende koolwaterstoffen reageren op druk. Zo zal octaan minder snel ontvlammen dan heptaan. Hoe lager het octaangetal, hoe groter het risico op zelfontbranding op het moment van compressie in de motorcilinders.


Welke benzine voor welke auto?

In eerste instantie is het raadzaam om de brandstof te gebruiken die aanbevolen wordt door uw autoconstructeur. Wie denkt dat een hoger octaangetal leidt tot betere prestaties is verkeerd. 

Als uw motor is uitgerust om te functioneren met SP95 benzine, zoals het merendeel van de gewone wagens, leidt het tot niets om SP98 te tanken. U zal meer betalen zonder dat u er meer voor terug krijgt.

Het goed functioneren van uw wagen hangt af van het compressieniveau van uw motor. Dat heeft een impact op het moment dat de aanraking van de benzine met de lucht een vonk geeft. Deze ontploffing vindt plaats op het juiste moment met de juiste brandstof. Een andere brandstof tanken kan aanleiding geven tot zelfontbranding op een ongelegen moment. Dit brengt nog andere risico's met zich voor de motor: schade, verminderd prestatievermogen en versnelde vervuiling.

Bij motoren met verhoogde compressie moet het octaangetal in de buurt van 100 komen. Een motor uitgerust voor een brandstof met een bepaald octaangetal kan een brandstof met een hoger octaangetal (dan aanbevolen) aan; de omgekeerde situatie zorgt evenwel voor problemen. Zo zal een SP95 motor wel functioneren met SP98, zonder enig voordeel weliswaar. SP95 tanken in een wagen met een motor uitgerust voor SP98, is evenwel te vermijden.


Hoe het prijsverschil tussen SP95 en SP98 verklaren?

De brandstofprijzen aan de pomp worden bepaald door onder meer de prijs voor een vat ruwe olie en de kosten om de brandstofproducten te raffineren, te maken en te verdelen (zie ook ons artikel Welke factoren beinvloeden de prijs van benzine of diesel aan de pomp?).

In tegenstelling tot wat mensen denken, zijn het niet de taksen die resulteren in een prijsverschil tussen SP95 en SP98, maar wel de productiewijze. Om SP98 te maken, moeten raffinaderijen benzine produceren waarvan het octaangetal zeer hoog is om zo tot een mengsel te komen waarvan de motor niet vanzelf ontbrandt. Hierbij moeten de moleculen van de koolwaterstoffen soms verbetering- of afbraakprocessen ondergaan. Een andere oplossing bestaat er in om anti-ontbrandingsstoffen toe te voegen. Het octaangetal van SP98 benzine verhogen vergt dus extra werk en dat verklaart waarom SP98 duurder is dan SP95.


Weetjes

  • Het octaangetal van brandstoffen die in racewedstrijden worden gebruikt heeft waarden hoger dan 100
  • De motoren van vintage wagens, oorspronkelijk uitgerust om te functioneren met loodhoudende benzine, verdragen beter SP98 dan SP95

Datum van publicatie : 29/03/2016 14:05:00