Raar maar waar: het aantal bedrijfswagens blijft stijgen in België

Het is eigenlijk het tegenovergestelde beeld van wat je zou verwachten... Nooit reden er zo veel nieuwe bedrijfswagens rond in België als nu. De politiek blijft zich evenwel onverminderd inzetten voor een vergroening van dit systeem.


Uit cijfers van de Belgische automobielfederatie Febiac blijkt dat in 2018 een ­recordaantal van 293.844 nieuwe bedrijfswagens werd ingeschreven in ons land. In vergelijking met 2017 zijn dat er meer dan duizend meer. Het aantal bedrijfswagens stijgt zo voor het vierde jaar op rij, ondanks maatregelen om dit te ontmoedigen en de groeiende politieke en maatschappelijke consensus dat het bedrijfs­wagenpark afgebouwd moet worden.

Deze cijfers moeten we toch even kaderen...

Recente studies tonen aan dat op de 1,1 miljoen wagens die ingeschreven zijn als ‘bedrijfswagen', er eigenlijk maar 400.000 ‘salaris-wagens' zijn en dat de rest (de andere 700.000 wagens) te catalogeren zijn onder ‘wagens die nodig zijn voor het uitoefenen van een bedrijfsactiviteit (postbedeling, koerierdienst, taxi's, etc.), huurwagens en wagens die alleen tijdens de diensturen mogen worden gebruikt.


Hoewel dus enige omzichtigheid geboden is met de cijfers, staat het buiten kijf dat de bedrijfswagen voor tal van werkgevers de uitverkoren manier blijft om werknemers te verlonen. Nochtans zagen het afgelopen jaar enkele plannen het licht die alternatieve vervoersvormen moeten promoten. Zo stipuleert de Cash for Car regeling dat een bedrijfswagen kan worden ingeruild voor nettoloon, maar deze maatregel kent niet echt succes.

Toch kunnen we niet voorbij aan het feit dat hoe langer hoe meer bedrijven alternatieve transportmiddelen aanbieden aan hun medewerkers. We hebben het dan meer bepaald over elektrische fietsen, abonnementen op autodeelsystemen of het openbaar vervoer. Maar al deze maatregelen wegen niet op tegen het stijgende aantal bedrijfswagens. Onlangs werd het mobiliteitsbudget van kracht, waarvan verwacht wordt dat het op een fiscaal gunstige manier werknemers zal aanzetten tot het gebruik van alternatieve vormen van mobiliteit. Ook zal Cash for Car worden versoepeld zodat meer werknemers er gebruik van kunnen maken. Het is nog maar de vraag of deze maatregelen zullen zorgen voor een kentering.


Naar een groener wagenpark

Vooral in Vlaanderen en Brussel blijven bedrijfswagens erg populair - 85 procent van het totale aantal bedrijfswagens rijdt er rond. Hierbij gaat het dan om auto's die eigendom zijn van bedrijven, erdoor geleased worden of om wagens die ingeschreven zijn door zelfstandigen. De stijging is in 2018 wel minder uitgesproken dan in de voorgaande jaren. Volgens sommige experten wordt 2019 evenwel een kanteljaar... niet dat er minder bedrijfswagens zullen rondrijden op de Belgische wegen, maar ze zullen kleiner en groener zijn. Dat is alvast de mening van Luc Pissens, voorzitter van de Belgische Federatie van Fleet- en Mobility Managers (BFFMM).


Dat we ook dit jaar allicht met een stijging van het aantal bedrijfswagens zullen te maken hebben in België, heeft te maken met het feit dat er, voorlopig althans, niet getornd wordt aan de fiscale voordelen van bedrijfswagens, en dat ondanks adviezen van internationale organisaties.

Wel is de politiek bezig met wetsvoorstellen voor de stelselmatige afbouw van de fiscale voordelen voor wagens die CO2 uitstoten, en dat zou op (lange) termijn ervoor moeten zorgen dat emissieloze bedrijfswagens de norm worden.

Voorlopig blijft de bedrijfswagen in elk geval heersen op de Belgische wegen.  

Datum van publicatie : 29/03/2019 16:00:00