Bankkaart gebruiken om te tanken? Soms een onaangename verrassing!

Wie met een bankkaart betaalt aan de pomp weet doorgaans niet dat banken en financiÃÂ"le instellingen tijdelijk een bedrag onder voorbehoud kunnen afhouden van hun rekening. En dit, ongeacht het aangekochte volume brandstof.


Een bedrag onder voorbehoud dat fungeert als waarborg voor betaling

Ondanks het feit dat het merendeel van de autobestuurders het niet weten, gaat het hier om een vrij courante praktijk in de tankstations die 24/24 en 7/7 toegankelijk zijn. Het mechanisme is als volgt: wanneer de kaart, voor de tankbeurt, ter betaling in het automaat wordt aangebracht en er vervolgens een autorisatie wordt gevraagd voor de transactie van een nog onbepaald bedrag, wordt een bedrag onder voorbehoud afgehouden.

Dit bedrag, dat kan variëren van 125 tot 375 Euro, wordt op dat moment door de bank afgehouden opdat de brandstoffenleverancier zeker correct zou worden betaald. Het effectieve bedrag van de tankbeurt wordt vervolgens gedebiteerd en het saldo van het gereserveerde bedrag vrijgemaakt.

Doorgaans neemt dit hele proces maar enkele seconden in beslag, maar het gebeurt - eerder zelden - dat het voorbehoud enkele dagen, zelfs tot een week duurt... In dergelijke gevallen kan de gebruiker hierdoor hinder ondervinden; het voorbehoud kan immers leiden tot een ontoereikend saldo of tot het bereiken van de gebruikslimiet waardoor de gebruiker z'n kaart tijdelijk niet meer kan gebruiken... terwijl het afgehouden bedrag in werkelijkheid nooit is gebruikt.

Deze praktijk wordt uiteraard veroordeeld door consumentenorganisaties die ze als onwettelijk beschouwen, vermits de klant eigenlijk geen toestemming geeft voor het afhouden van een bepaalde som op z'n rekening. Consumentenorganisaties zijn verder van mening dat de klanten op een correcte manier moeten worden ingelicht en dat de banken van hun kant duidelijk deze bewegingen moeten aangeven in de historiek van de rekening. Daarenboven moet een aanvaardbare limiet worden voorzien voor een afgebakende periode waarin de kaart niet kan worden gebruikt. Vandaag is er wat al deze aspecten betreft een juridisch vacu ¼m.

Wat kunnen we hieruit besluiten? Als u van plan bent uw bankkaart te gebruiken aan de pomp en liever niet onaangenaam verrast wil worden, dan kan u maar beter het saldo van uw rekening checken of aan uw bank vragen om uw kredietlijn te verhogen. Vooral als u op het punt staat om op reis te vertrekken.

Datum van publicatie : 09/03/2016 16:50:00