Automobilist zal in 2018 .... 10 € / tankbeurt meer betalen door accijnsaanpassing .

Stijging  Diesel door accijnsaanpassing sinds 1 november 2015  ( start taks-shift )

Datum
Waarom
Accijns / 1000 L
Stijging / 1000L
Kost btw incl / 50L
Totale verhoging /50L
31/10/2015
Start gegevens
428.80 €1/11/2015
Indexatie
431.50 €
2.70 €
0.16 €
0.16 €
12/1 *2/2015
Cliquet taks-shift
464.79 €
33.29 €
2.01 €
2.18 €
vanaf 7/2016 *
Aangepaste taks-shift
496.87 €
32.08 €
1.91 €
4.12 €
1/01/2017
indexatie 102.15 %
507.55 €
10.68 €
0.65 €
4.76 €
vanaf 1/01/2017
Cliquet taks-shift
529.87 €
22.32 €
1.35 €
6.11 €
1/01/2018
Indexatie 102 % **
540.47 €
10.60 €
0.64 €
6.76 €
vanaf 1/01/2018 *
Cliquet taks-shift
594.99 €
54.52 €
3.30 €
10.05 €


* startdatum van de cliquet , dit kan een paar weken duren voor men het volledige cijfer heeft bereikt .

** Schatting van de indexa aanpassing

 

Daling Benzine door accijnsaanpassingen sinds 1 november 2015  ( taks-shift )

Datum
Waarom
Accijns / 1000L
Stijging / 1000L
Kost btw incl / 50L
Totale verhoging /50L
31/10/2015
Start gegevens
615.23 €1/11/2015
Cliquet
592.41 €
  - 22.82 €
  - 1.38 €
  - 1.38 €
1/1/2016
Indexatie
619.11 €
    26.70 €
    1.62 €
    0.23 €
vanaf 7/2016 *
Aangepaste taks-shift
610.04 €
   -  9.07 €
  - 0.55 €
  - 0.31 €
1/01/2017
indexatie 102.15 %
623.15 €
    13.12 €
    0.79 €
    0.48 €
vanaf 1/01/2017
Cliquet taks-shift
605.01 €
  - 18.14 € 
  - 1.10 €
  - 0.62 €
1/01/2018
Indexatie 102 % **
617.11 €
    12.10 €
     0.73€
    0.11 €
vanaf 1/01/2018 *
Cliquet taks-shift
598.97 €
  - 18.14 €
  - 1.10 €
  - 0.98 €

* startdatum van de cliquet , dit kan een paar weken duren voor men het volledige cijfer heeft bereikt .

** Schatting van de indexa aanpassing

Besluit door de aanpassingen van 1 juli 2016 aan de taks-shift is het nog duurder geworden.

De Benzinerijder betaalt 1 € / tankbeurt minder  en de Dieselrijder  betaalt 10 € / tankbeurt meer .

Voor iemand die 25000 km/ jaar rijdt is dat 300 € .


Coekaerts Omer

Energie-expert 

0494 92 43 28


Datum van publicatie : 26/07/2016 10:42:00